Uit het pastoraal team 2022-46

Jezus:  Koning van Liefde en Barmhartigheid

 

Aanstaande zondag vieren wij het feest van Jezus Christus, Koning van het heelal. Jezus is dus helemaal geen koning van macht en heerschappij, maar van liefde, vrede en gerechtigheid. Hij is op de wereld gekomen om ons te leren hoe we kunnen meebouwen aan het Koninkrijk van God, dat helemaal anders is dan wereldse koninkrijken. Want het is een Rijk waar de aandacht niet uitgaat naar macht, bezit en eigenbelang, maar naar armen, zieken, gehandicapten, blinden, zondaars, doven. Een Rijk waar de Zaligsprekingen de enige leefregel zijn. Een rijk waar men nederig is en troost brengt aan mensen die treuren. En ook zachtmoedig en barmhartig, zodat men kan vergeven. En zo zuiver van hart en van doen en denken dat men altijd op zoek gaat naar vrede en gerechtigheid. Een Rijk met maar één gebod: Bemin God bovenal en bemin uw naaste zoals uzelf. Een droom van een Rijk. Van dat Rijk getuigt Jezus, en van dat Rijk is Hij Koning.

Het zijn grote en ook bekende woorden, want ze vormen de basis van ons christendom. We weten dat het geen gemakkelijke woorden zijn, want ze vragen veel geloof, veel inzet, veel vertrouwen. Vaak botsen ze met onze verlangens en onze gevoelens. Bijgevolg is meebouwen aan Gods Koninkrijk van liefde, vrede en gerechtigheid niet gemakkelijk, en daarom staat God ons altijd bij, en heeft Hij ons Jezus gezonden om ons de goede weg voor te leven.

Dat zijn heel sterke woorden en ook woorden van hoop. Want wat er ook gebeurt, hoe weinig positief Kerk en geloof er vandaag ook uitzien, Gods Koninkrijk van liefde, vrede en gerechtigheid zal nooit vergaan, omdat Jezus altijd in woorden en daden zal blijven voorgaan in de zoektocht van alle mensen naar vrede en geluk.

Van Jezus weten we al dat God naar ons mensen omziet, dat Hij er voor ons is, een trooster en bevrijder. Maar ook weten we dat Hij van ons verwacht dat wij in deze tijd naar elkaar omzien om elkaar te troosten en te bemoedigen vooral voor de zieken, de eenzamen, de ouderen, de kwetsbare mensen, de mensen die in een moeilijke situatie zitten enzovoort. Deze mensen kunnen wij aantreffen in onze familie, parochie gemeenschap en in onze omgeving. Als dat zo is, dan pas kunnen we de vraag van God beantwoorden, als hij ons vraagt: Dat Koninkrijk is bij en onder  jullie, zoals Ik dat heb bedoeld: “ komt daar nog wat van?”

 

Namens het pastorale team,

Rian Supardi svd

 

 

Meer nieuws

Misintenties Augustinusparochie van 27 november 2022

parochie intenties: Nellie Meeuwissen -Verhagen, Zuster Jannie Wolvers, Lia Telkamp- […]

Gedachte 2022 - 47

Een vriend of vriendin is iemand die weet dat je […]

Uit het pastoraal team 2022-47

Alpha waarom? Regelmatig kwam de Alphacursus langs. Een keer eerder […]

Advent – Kerstmis 2022

In een ander licht In deze periode van het jaar […]

Studenten zoeken woonruimte

Het gebeurt steeds vaker dat de parochie benadert wordt door […]

Familiezondag 27 november

Familiezondag 27 november 9.30 uur in de Michaelkerk. We hopen […]

Advent momenten online

In de Lucaskerk is het gebruik gegroeid om in de […]

Landelijke open dag Biddende Moeders

Zaterdag 26 november 2022 Landelijke open dag Mothers Prayers (biddende […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]