Uit het pastoraal team 2020-38

Wat is de Vredesweek?

 

In 2020 vieren we de Vredesweek van 19 t/m 27 september! Doe je mee?

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al!

Het thema van de vredesweek is dit jaar ‘Vrede verbindt verschil’.

De crisistijd waarin we leven brengt onzekerheid met zich mee en roept allerlei vragen op over de manier waarop we leven, onze eigenheid en onze eigen waarden. Waar staan wij, en wie willen we zijn? Worden onze bestaanszekerheid en ons zelf verstaan bedreigd? Worden de verschillen tussen mensen te groot, en moeten we bang zijn voor polarisatie, racisme en terrorisme? Kunnen we voorkomen dat de armoede en ongelijkheid in ons land groter worden? Hoe gaan we om met verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie? Met morele opvattingen die in strijd zijn met onze vrijheid van meningsuiting, en ons streven naar gelijkheid van mensen. Het vraagt moed om op te komen voor iemand die anders is dan jij. Om in gesprek te gaan met mensen die anders denken, leven, werken, geloven, hopen en liefhebben. In de Vredesweek nodigen we u uit om in gesprek te gaan met mensen die u niet vanzelf tegen komt, mensen van buiten uw bubbel met andere achtergronden, ervaringen en zienswijzen.

 

Ik wens jullie een goede en vredelievend week toe.

Richard Lobo

Meer nieuws

Bezoek van Generale Overste SVD aan Breda/Teteringen

De generale overste brengt een bezoek naar de Nederlandse- Belgische […]

Alpha cursus weer hervat

De alphacursus die ivm de corona-epidemie werd afgebroken is op […]

Misintenties 20 sept 2020 Michaelkerk

Parochie intenties van 20 september 2020 Voor de overledenen: J.G.T […]

Gedachte 2020-38

“Laat je door kleine dingen niet beletten om groots te […]

Vredesweek

Vrede verbindt het verschil  Van zaterdag 19 september tot en […]

Uit het pastoraal team 2020-37

Kent u het boek  “Woorden en Verhalen die er toe […]

Vieringen in de parochiekernen

De tijden van de vieringen in de parochiekernen van de […]

Openingstijden van het secretariaat van de Michaelkerk

Vanaf 1 september 2020 zijn medewerkers aanwezig van 10.00-12.00 uur en […]

Taizévieringen in de Michaelkerk starten vanaf september weer

Op zaterdag 5 september, 19.00 uur is er in de […]

Zomeropdracht

Zomeropdracht Wat doet Corona met u? Het is een ingrijpende […]

afspraken over zang in de vieringen (miv 10 augustus 2020)

Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen en het aantal toegenomen […]

SchuldHulpMaatje Breda zoekt bestuursleden

SchuldHulpMaatje Breda zoekt bestuursleden In 2017 is vanuit de diakoniën […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]

SchuldHulpMaatje : maatjes gezocht

Schuldhulpmaatje begeleidt nu ruim 2 jaar in Breda mensen bij […]