Tarieven 2022

Bijdrage parochiefonds € 130,- de door het bisdom vastgestelde norm is 1% van netto inkomen (min. € 130,-)

Kosten voor een misintentie € 10,- in rechte lijn telt samen voor 1 persoon

Doop € 130,- (de betaalde parochiebijdrage van het lopend jaar wordt in mindering gebracht)
Eerste Communie / Vormsel € 170,-  (de betaalde parochiebijdrage van het lopend jaar wordt in mindering gebracht)

Doop, 1e Communie en Vormsel € 170,- (voor een volwassene in één viering)

Doop in andere kerk met onze pastor € 130,-
Doop niet-parochiaan in de Annakapel € 190,-

Huwelijksdienst in eigen kerk € 626,-  (de betaalde parochiebijdrage van de afgelopen 3 jaar in mindering gebracht)
Huwelijksdienst niet-parochiaan € 830,- (de betaalde parochiebijdrage van de afgelopen 3 jaar in mindering gebracht)
Jubileumdienst (parochiaan) € 314,- (de betaalde parochiebijdrage van de afgelopen 3 jaar in mindering gebracht)

Uitvaartdienst (evt. incl. avondwake) € 626,-                                                                                                                                            (de kosten van een ‘eigen’ voorganger worden door de nabestaanden betaald)
Alleen avondwake, geen diensten € 310,-                                                                                                                                                    (de kosten van een ‘eigen’ voorganger worden door de nabestaanden betaald)

Opbaren vóór de dienst in de kerk € 90,- (dit tarief geldt ook voor de Annakapel)
Opbaren langere tijd € 130,-  (dit tarief geldt ook voor de Annakapel)

Dienst Crematorium (per tijdsduur) € 417,-
Dienst in andere kerk met onze pastor € 417,-

In alle vieringen in de kerk en kapel wordt een collecte gehouden voor de eigen parochie.

Kosten van een begrafenis Volwassene Kind (t/m 17 jaar)
Graf openen en sluiten € 640,- € 640,-
Grafrechten voor 20 jaar € 1080,- € 540,-
€ 1720,- € 1190,-

Verlenging grafrechten voor 10 jaar € 540,- € 270,-
(dubbelgraf = 1 graf) voor 5 jaar € 280,- € 140,-
voor 1 jaar € 68,- € 34,-

Huur urnenkelder in nieuwe urnenkelder of bijzetting in bestaande urnenkelder
voor 20 jaar € 875,-
voor 10 jaar € 490,-
verlenging 10 jaar € 490,- (per kelder)

Bijzetting urn in bestaand groot graf
voor 20 jaar € 1080,- (alleen grafrechten, geen kosten van grafdelven)
voor 10 jaar € 490,- (alleen grafrechten, geen kosten van grafdelven)

Overzicht verhuurtarieven 2022

Gebruik van ruimtes voor activiteiten georganiseerd voor de eigen parochie is gratis.
Voor verhuur aan derden, zie Handboek: Beleid voor niet-kerkelijke activiteiten.

A. Voor EENMALIG gebruik: tarief per dagdeel (= ochtend, middag of avond)

Huur Kerkgebouw/Annakapel € 250,- voor Maria Dymphna kapel € 100,-
voor kortdurend gebruik € 125,- voor 2 uur of minder
toeslag verwarming okt t/m mrt € 120,- voor kortdurende activiteit € 60,-

Gebruik orgel of piano € 50,- eigen materiaal mag, maar moet wel
geluidinstallatie € 20,- zelf verzekerd worden
beamer € 20,- in de Michael- en Franciscuskern

Huur ontmoetingsruimte € 75,- is gratis voor inloop, pauze en uitloop
voor kortdurend gebruik € 40,-
vergaderruimte € 25,-

Assistentie door een conciërge, gastvrouw, gastheer € 5,- per persoon per uur
en maximum € 25,- per persoon

Dranken per stuk, indien beschikbaar:
koffie/thee/frisdrank € 1,00
bier/wijn € 1,50
broodje/soep € 2,00
In de Willibrorduskerk is in overleg ook een arrangement mogelijk, af te spreken met de Dorpsherberg.

B. Voor TERUGKEREND gebruik of maatwerk:

Hiervoor worden passende afspraken gemaakt door de kasbeheerder, die afstemt met de penningmeester.

C. Koren/muziekgezelschappen:

4x vrij gebruik van oefenruimte voor elke 1x kosteloze bijdrage aan een reguliere kerkelijke viering

2x vrij gebruik van oefenruimte voor elke 1x publieke uitvoering in de gehuurde ruimte.

D. Kopieerwerk voor derden:

€ 0,10 per A4-pagina enkelzijdig zwart/wit op het kopieerapparaat
€ 0,07 per A4-pagina enkelzijdig zwart/wit op de stencilmachine

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl