Pater Igo naar nieuwe SVD communiteit in Roosendaal

Nederlandse missionarissen van de SVD werden in de negentiende en twintigste eeuw vanuit Teteringen uitgezonden naar landen over de hele wereld. Sinds een tiental jaren komen missionarissen van de SVD uit de wereld naar Nederland om in ons land het geloofsleven te ondersteunen en bij te dragen aan een meer missionaire Kerk. Zo heeft in 2018 een communiteit van de SVD de pastorale zorg voor onze  Augustinusparochie op zich genomen. De ervaringen met de communiteit in onze parochie zijn erg positief.

De SVD heeft met bisschop Liesen gesproken over het vestigen van een tweede communiteit in het bisdom. Dat past bij het streven van de SVD om in bisdommen waar de congregatie aanwezig is twee communiteiten te vestigen. Voor ons bisdom betekent de komst van een tweede communiteit versterking van het aantal beroepskrachten in het bisdom met drie priesters.
SVD en bisdom hebben verkend in welke parochie de kansen voor een succesvolle vestiging het grootst zijn. Zij kwamen uit op de St. Norbertusparochie in Roosendaal, mede omwille van de omvang en het intercultureel karakter van stad en parochie. In Roosendaal weten en wisten actieve congregaties en missionaire congregaties zich goed thuis.

De nieuwe communiteit wordt gevormd door pater Bert Wooning, pater Anthony Varghese en pater Igo Renjaan. Bert Wooning is van Nederlandse afkomst. Hij heeft vele jaren als missionaris in Paraquay gewerkt en is sinds meerdere jaren weer in Nederland. In onze Augustinusparochie heeft hij meegewerkt aan de opbouw van de missionaire communiteit van de SVD en is hij parochie- administrator geweest. Zijn voornaamste taak in Roosendaal wordt het opbouwen van de nieuwe communiteit en ondersteuning geven in de pastorale zorg. Pater Anthony Varghese komt uit India. Hij is drie jaar geleden gewijd en woont sindsdien in Nederland, in de communiteit van de SVD in Hoofddorp. Hier heeft hij zich de Nederlandse taal, cultuur en parochieleven eigen gemaakt.

Pater Igo Renjaan komt uit Indonesië. Hij is tien jaar priester met veel ervaring in het jeugdwerk. Igo is sinds twee jaar lid van de communiteit in de Augustinusparochie. Hij zal tot medio februari stage lopen in een Nederlandse parochie en is vanaf dat moment voltijds beschikbaar voor het pastoraat in de St. Norbertusparochie.

Meer nieuws

Misintenties 20 juni 2021- Franciscuskerk

intenties; Tiny Loomans,  Gerarda Vollebregt – Wissenburg,  Rinus de Koning (ter gelegenheid […]

Uit het pastoraal team 2021-25

Zomervakantie  De zomervakantie is aangebroken. Menigeen is al vertrokken naar […]

Misintenties 20 juni 2121 Willibrorduskerk

Intenties: Mien Aartsen e.v. Piet van Beek en zoon Adri; […]

Gedachte 2021- 25

Vaderdag Je bent gestorven, maar niet dood en verloren. Want […]

Misintenties van 20 juni 2021 Michaelkerk

Parochie intenties van 20 juni 2021 voor de overledenen: Tiny […]

Uitnodiging aan ouders, grootouders en verzorgers

Beste ouders, grootouders, verzorgers,  Deze uitnodiging is voor u ! […]

Uit het pastoraal team 2021 – 24

Ruimte en ontmoeting Langzaam heel langzaam komt er weer ruimte, […]

Versoepeling coronabeperkingen per 5 juni

De bisschoppen hebben de coronarichtlijnen aangepast per 5 juni a.s. […]

Wijkactiviteit Haagse Beemden

Op zaterdag 19 juni worden in het kader van de […]

Uit het pastoraal team 2021-23

Verlof: Kom tot jezelf   Ik schrijf dit stukje vanuit […]

Kees Luijkx 60 jaar priester – trouw, betrokken en wijs

De kerk versierd met slingers en feestelijke foto’s. Met Pinksteren […]

Verlof Pater Richard Lobo

Verlof   Ik ben van 10 juni tot en met […]

‘Over de Heg’ start op 21 mei – Maria Dymphnakapel

Het weer wordt aangenamer, we kijken er naar uit om […]

Gebed voor India en familie pater Richard

Wij zijn sinds afgelopen jaar zwaar getroffen met een gemeen […]

Project Charbel Hulp voor Libanon

We helpen Libanon na de verwoestende explosie en tijdens de coronapandemie […]

Naar een missionaire parochie

Op 3 februari ontvingen de vier parochies van Groot Breda […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]