Ben Hendriksen

Mijn naam is Ben Hendriksen en sinds 1983 werk ik in het bisdom Breda, vanaf 1992 als permanent diaken. Ik ben gehuwd met Rikie Bansberg. Wij hebben twee kinderen, Josje en Sjoerd, die inmiddels op zichzelf wonen. Josje is getrouwd met Stijn en samen hebben zij een zoontje gekregen, Douwe. Sjoerd woont in Hoogvliet. Rikie en ik wonen in Chaam.

Ik heb op verschillende plekken in het Bisdom en gewerkt en gewoond en met name de laatste 11 jaar in de Augustinusparochie in Breda. Ik ben vooral in het dagelijkse parochiepastoraat werkzaam.

Naast de Augustinusparochie ben ik ook werkzaam in de parochie van de heilige Maria Magdalena in Breda. De verdeling is dat ik voor 80% in deze parochie werkzaam ben en voor 20% zal blijven in de Augustinusparochie voor het oecumenisch pastoraat, het parochiemagazine ‘Augustinus’ en enkele andere taken.

Pastor Ben Hendriksen

Diaken

Tel: 076-5412231