Parochiebestuur van 7 april 2021

Het parochiebestuur vergaderde in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk.

Daar was kandidaat-bestuurslid Paul Versluis aanwezig. Paul zal door het bestuur aan de Bisschop worden voorgedragen om benoemd te worden als lid van het parochiebestuur.
Paul Versluis is 48 jaar en werkt als softwareontwikkelaar bij de ING. Hij woont in de wijk Heusdenhout en heeft hiervoor in de wijk Biesdonk gewoond. Hij kent ook de Franciscuskern goed. We zijn erg blij met zijn bereidheid om lid te worden van het bestuur.

De Gemeente Breda bezoekt onze kerkgebouwen in het kader van een inventarisatie van Bredase kerkgebouwen.

Over de nieuwbouwplannen voor de Franciscuskerk zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden en we wachten nog steeds op toestemming en medewerking van het Bisdom.

Op 14 april is er overleg van de Bredase pastoors en vertegenwoordigers van de Bredase parochies over het ontwikkelen van een missionair pastoraal beleidsplan voor de stad Breda. De reacties van onze PKC’s worden daarin meegenomen.

Het parochiebestuur besprak het jaarverslag van de 2 Inloophuizen Clement (Haagse Beemden) en Voor Elkaar (wijk Biesdonk). We gaan de parochianen meer betrekken bij de inloophuizen en onderzoeken of we de inloopfunctie in de wijken verder kunnen uitbreiden zodra de corona-pandemie dit toelaat.

In verband met de corona-beperkingen zijn er in de Goede Week extra vieringen gehouden om zoveel mogelijk parochianen gelegenheid te geven een viering bij te wonen. Aanleiding om onze grote waardering uit te spreken voor de pastores en de teamondersteuners.

Over de installatie van de nieuwe Microsoft Office365 –pakketten. Het parochiebestuur heeft besloten om die noodzakelijke installatie op korte termijn te gaan uitvoeren omdat een nieuwe versie noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering. Afspraken hierover worden met gemaakt met de secretariaatsmedewerkers.

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws

Misintenties 11 april 2021 Franciscuskerk

Intenties: Anneke Nabbe – Vos,   Ineke Uilenbroek

Uit het pastoraal team 2021-15

The making of 47 video’s Wij zijn nu in de […]

Gedachte 2021 – 15

Verander niet om mensen van je te laten houden. Wees […]

Misintenties 11 april 2021 Michaelkerk

Parochie intenties 11 april 2021. Voor de overledenen: Jgt. Sjef […]

Misintenties 11 april 2021 Willibrorduskerk

Intenties: Rian van der Vorst (jgt); ouders de Bruijn – […]

Geloofsgesprekken

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, nodigt u […]

5 tips om beter te vieren met een livestream

Sinds corona lijkt youtube, TV één grote liturgische ruimte. Wereldwijd […]

Magazine Augustinusparochie nr 22

Het nieuwe magazine Augustinus  nr 22  is weer uit met […]

Vastenactie 2021

Goed (beroeps)onderwijs biedt kansen Gebrek aan scholing is een belangrijke […]

Eerste Communie 2021

Gezien de huidige toestand van de corona-crisis heeft de werkgroep […]

Maak kennis met Sycamore

Maak kennis met Sycamore: Nieuw programma voor evangelisatie Op maandag […]

Luisterend oor voor u

Zeker nu in coronatijd is het fijn om eens iemand […]

Naar een missionaire parochie

Op 3 februari ontvingen de vier parochies van Groot Breda […]

Van vespers naar meditatiemomenten

In de Lucaskerk is het al een aantal jaren de […]

Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen! Ieders bijdrage is […]

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar is het mogelijk om een huispaaskaars te […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]