Maatregelen m.b.t. omgaan met het corona virus (28 februari 2020)

1.       Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;

2.       De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden.

3.       De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;

4.       Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;

5.      Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk. 

Neem de algemene persoonlijke hygiënemaatregelen die het RIVM adviseert in acht:

o   Regelmatig handen wassen

o   In de binnenkant van de elleboog hoesten en niezen

o   Papieren zakdoekjes gebruiken

o   Geen handen schudden

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

 

 1. Aanvullende richtlijnen n.a.v. veel gestelde vragen (13 maart 2020)
 1. SACRAMENTEN 
 1. Hoe moet worden omgegaan met het gebruik van water bij het sacrament van het doopsel? 

Gebruik vers, schoon water en giet dat in een schoongemaakte kan, droog het hoofd van de dopeling af met een schone handdoek, die eenmalig gebruikt en daarna gewassen wordt. Was als bedienaar van het doopsel vóór en na de doopbediening de handen. Het gezegende doopwater dient nadien in het sacrarium (meestal aanwezig in de sacristie) te worden gegoten.

 1. Hoe moet worden omgegaan met zalving bij doopsel, vormsel, sacrament van de zieken. 

Algemeen advies/richtlijn:

 • Was als bedienaar vóór en na de zalving de handen.
 • Wanneer direct lichamelijk contact bij de zalving vermeden moet worden, kan gebruik worden gemaakt van een zgn.’virgula’ (staafje). Wanneer gekozen wordt voor een wattenstaafje, dan dient dit staafje nadien te worden verbrand, aangezien de Heilige Oliën nooit als wegwerpmateriaal kunnen worden beschouwd.

Bij het sacrament van de zieken moet onderscheid gemaakt worden tussen mensen die in algemene zin ernstig ziek zijn én degenen die met het coronavirus zijn besmet:

 • Bij mensen die in algemene zin ernstig ziek zijn: zie algemeen advies/richtlijn
 • Bij mensen die met het coronavirus zijn besmet en die in een ziekenhuis zijn opgenomen, vraag naar de richtlijnen van de instelling.  
 1. Welke maatregelen zijn van belang voor de viering van de Eucharistie? 

Neem de bovenstaande (5) maatregelen van de bisschoppen genoemd in het kader onder A in acht. 

Het communiceren op de hand geldt ook in kleine kring, zoals in religieuze communiteiten en wanneer de H. Communie thuis wordt uitgereikt.

Als door de omstandigheden de communie wordt verlangd, maar niet ontvangen kan worden, kan met de desbetreffende persoon gesproken worden over de geestelijke communie, die zonder sacramentele nuttiging een innige vereniging met Christus bewerkt. 

Indien het niet mogelijk is een eucharistieviering bij te wonen, adviseer gelovigen gebruik te maken van de mogelijkheden die radio, TV en internet bieden (bv. Radio Maria met dagelijkse Eucharistievieringen om 9.00 uur en 19.00 uur, Eucharistieviering op zondag door KRO om 10.00 uur, Katholiekleven.nl). 

Waar publieke liturgische zondagsvieringen niet kunnen plaatsvinden, kunnen priesters privé of met hun teamleden op zondag in besloten kring de Eucharistie vieren. Zo wordt de kracht van het plaatsvervangend gebed getoond.  

De handwassing tijdens de eucharistieviering moet gebeuren met schoon water, eventueel zeep. Nadien worden de handen afgedroogd met een schone handdoek, die eenmalig gebruikt en daarna gewassen wordt. Het wordt aanbevolen de handwassing te herhalen na het communie-uitreiken.

Zorg voor een telkens (bij elke viering) schoongewassen kelkdoekje.

Het drinken uit de kelk is voorbehouden aan de hoofdcelebrant. Bij concelebratie communiceren de concelebrerende priesters voor de geldigheid onder beide gedaanten door indoping (‘per intinctionem’) van de heilige hostie. Een assisterende diaken kan de communie onder één gedaante ontvangen en indien dit gewenst is onder beide gedaanten door indoping. De kelk wordt alleen door de hoofdcelebrant gepurificeerd.

Bij de woord- en communieviering wordt de communie -vgl. in de eucharistieviering- uitgereikt (in de hand) alleen door de persoon die de viering leidt. 

Mocht de uitreiking van de H. Communie door alleen de celebrant ondoenlijk zijn, dan kan een medepriester, diaken of andere bedienaar assisteren, mits zij direct voor en na de uitreiking zorgvuldig hun handen wassen en ontsmetten met desinfecterende handgel. 

 1. Op welke manier vinden collectes plaats?

In plaats van het doorgeven van collecteschalen verdient het aanbeveling om collectes voorlopig bij de uitgang van de kerk te houden. Dit betekent dat collectanten aan het einde van de viering bij de deur van de kerk met een collecteschaal staan. Nadien dienen de collectanten zorgvuldig hun handen te wassen.

 1. PASTORALE CONTACTEN 
 1. Hoe kunnen pastorale contacten met de gelovigen worden onderhouden bij verdere verspreiding van het virus? 

Maak optimaal gebruik van de moderne communicatiemiddelen (telefoon, email, facetime, skype, e.a.).  

Houd gepaste afstand van mensen die verkouden zijn/hoesten.

Dit geldt ook bij het sacrament van boete en verzoening, zowel wanneer de biecht plaatsvindt in een biechtstoel alsook elders.

Als het mensen betreft die thuis of in het ziekenhuis, in quarantaine of isolatie, zijn, vraag advies aan de huisarts of naar de richtlijnen van de instelling. 

 • VERGADERINGEN/BIJEENKOMSTEN 
 1. Kunnen geplande vergaderingen en bijeenkomsten van besturen, pastorale team, catechese-groepen, parochiekern-commissies, koorrepetities e.a. voortgang vinden?

Het houden van samenkomsten in grotere groepen wordt ontraden.

 1. VOORZIENINGEN
 1. Welke voorzieningen moeten we treffen in de kerk, pastorie, sacristie, secretariaatsruimte, vergaderzaal, toiletten? 

Zorg dat de kerk en de andere genoemde ruimten regelmatig geventileerd en goed schoon gemaakt worden. 

Zorg voor desinfecterende handgel, vloeibare handzeep, papieren handdoeken e.d. 

Verwijder handdoeken waaraan ieder zijn/haar handen kan afdrogen.

 

Meer nieuws

5 tips om beter te vieren met een livestream

We zitten ‘s zondags massaal achter een livestream. Nikolaas Sintobin […]

Sint Franciscuscentrum start Facebook initiatief voor gezinnen

Het Sint Franciscuscentrum komt met een nieuw initiatief voor gezinnen. […]

Eucharistieviering van de dag

Sinds woensdag 18 maart verzorgt de KRO-NCRV vanuit de rooms-katholieke […]

Online interactieve catechese voor jongeren

‘Online face to face catechese’. Dat is het nieuwste initiatief […]

Bisdom livestreamt de Chrismamis

De jaarlijkse Chrismamis van het Bisdom Breda zal op woensdagavond […]

Gedachte 2020-14

Ik heb een kaarsje aangestoken Voor iedereen in deze tijd […]

Uit het pastoraal team 2020-14

Het is nu al meer dan een maand dat wij […]

Voorjaarsbedevaarten Banneux geannuleerd

De Corona-pandemie heeft ook ons Banneux-bestuur doen nadenken over het […]

Jong Katholiek komt met online face to face catechese in tijden van corona.

Nu vele evenementen en bijeenkomsten wegens het coronavirus zijn afgelast, […]

Oecumenische vesper digitaal

Een alternatief voor de vespers in de 40 dagentijd in […]

Online Vieringen in de Goede Week

Elke zondag 11.00 uur viering in het Nederlands 12.30 uur […]

Update maatregelen inzake coronavirus Bisdom Breda

Geachte lezer, Ten aanzien van de liturgische vieringen in het […]

Uit het pastoraal team 2020-13

En het is stil op straat Hebt u dat ook, […]

Gedachte 2020-13

Oost,west, thuis best!

Vastenactie 2020

Vastenactie 2020 Een paar maanden geleden maakten we allerlei plannen […]

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren […]

Zegen Urbi et orbi al vóór Pasen op 27 maart

Zegen Urbi et orbi al vóór Pasen op 27 maart Bij het […]

Bidden jullie mee?

Op 25 maart, hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, […]

Klokken luiden

Woensdagavond luiden de kerkklokken van de stad voor steun, applaus […]

Parochievieringen nu online

In deze moeilijke tijden is het belangrijk dat we als […]

Uitvallen vieringen Eerste Heilige Communie en Vormsel vanwege Coronacrisis

Geachte lezer, Met het oog op de crisis die het […]

Vieringen via YouTube en Facebook

Beste mensen Uiteindelijk is het ons gelukt om via YouTube […]

Palmpasen

Als gevolg van de corona-crisis kunnen wij helaas Palmpasen niet […]

Misintenties 

Beste parochianen, Wij zitten in een moeilijke periode. Wij kunnen […]

Opening kerken, geen Eucharistievieringen

In verband met de maatregelen omtrent Covid-19 worden  er in […]

Uit het pastoraal team 2020-12

Covid-19 Wat een stilte om ons heen! Ons drukke Nederland […]

Gedachte 2020-12

”Waarom die haast? Het leven hoeft niet af.” Olaf Hoenson

Kerken open voor aanbidding en een blijk van naastenliefde

Zo lang de maatregelen in verband met het coronavirus nodig […]

De Goede Week en Pasen – richtlijnen en suggesties

Nu vanwege het Coronavirus de publieke liturgische vieringen van de […]

SchuldHulpMaatje Breda zoekt bestuursleden

SchuldHulpMaatje Breda zoekt bestuursleden In 2017 is vanuit de diakoniën […]

In memoriam Fer van Assche

In memoriam Fer van Assche 19-09-1940          […]

Franciscuskerk en Willibrorduskerk open voor persoonlijk gebed op 15 maart

De Willibrorduskerk en de Franciscuskerk zijn op zondag 15 maart  […]

Wijziging parochiebestuur vertrek Hans Oomens

Met ingang van 9 maart heeft de Bisschop, Hans Oomens […]

Een brief van Ignatius over het coronavirus

Vier tips om beter om te gaan met (angst voor) […]

Gebed

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag […]

Persbericht van het Rooms-Katholiek kerkgenootschap in Nederland

Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan In […]

Geen weekendvieringen per 14 maart

Breda, 13 maart 2020 Met onmiddellijke ingang gelden tot nader […]

Vespervieringen Lucaskerk tot nader order gecanceld

Beste mensen, De aangekondigde vespervieringen op de woensdagavonden voor Pasen […]

Vastenbrief

Het leven in Gods liefdevolle hand en barmhartigheid De Veertigdagentijd […]

Uit het pastoraal team 2020-11

VASTEN Trudy schreef er een tijdje geleden al over. Ik […]

Gedachte 2020-11

”Bij vergeven gaat het niet over de ander maar over […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]

Gezinsvieringen

Beste kinderen en ouders, Op zondag 15 maart starten we […]

Mariabedevaart

Mariabedevaart De bisschop nodigt je uit om op Mariabedevaart te […]

Wijzigingen in de aanvangstijden zondagsvieringen

Wijzigingen in de aanvangstijden Toen de Augustinusparochie opgericht werd, is er […]

Uit het pastoraal team 2020- 10

Woestijn Afgelopen zondag hoorden wij over Jezus in de woestijn. […]

Uit het pastoraal team 2020-9

Vasten De carnaval is weer voorbij en of u het […]

Oecumenische vespers 40-dagentijd 2020 Lucaskerk

In 2020 worden, zoals in voorgaande jaren, in de Lucaskerk […]

Vastenactie 2020

       Gedurende de Vastentijd zijn er in onze […]

Vastenbrief

Het leven in Gods liefdevolle hand en barmhartigheid De Veertigdagentijd […]

Gedachte 2020 – 8

”Geef jezelf elke dag een compliment. Niemand weet beter hoe […]

Uit het pastoraal team 2020 – 8

Vormsel, Kloosterdag Afgelopen week was de werkgroep vormsel met de […]

Evaluatie parochieavonden en beleidsplan

Parochieavonden van bestuur met vrijwilligers in 2019 Het afgelopen najaar […]

Huispaaskaars

Ook dit jaar bieden wij de mogelijkheid een huispaaskaars te bestellen, […]

Uit het pastoraal team 2020 – 7

Storm Storm, dat is waar we de afgelopen dagen op […]

Gedachte 2020 – 7

Accepteer zoals het is. Laat los zoals het was. Geloof […]

Gedachte 2020-6

Soms zijn moeilijke tijden nodig om je ogen te openen, […]

Verslag van de vergadering van het parochiebestuur van 3 februari 2020

We hebben uitvoerig gesproken over de relatie tussen de parochie […]

Uit het pastoraal team 2020-6

Het Project van de Eerste Communie 2020 Op zaterdag 25 […]

Gedachte 2020-5

Er wordt gezegd dat wanneer je een vlinder ziet er […]

Uit het pastoraal team 2020-5

Het bisdom Breda is op dit ogenblijk volop bezig met […]

SchuldHulpMaatje : maatjes gezocht

Schuldhulpmaatje begeleidt nu ruim 2 jaar in Breda mensen bij […]

Ik geef om een plek….. Actie Kerkbalans 2020 van start

Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in […]

Lesorgel aangeboden

  In onze parochie zijn we dringend op zoek naar […]

Uit het pastoraal team 2020-4

Het nieuwe jaar is weer begonnen, sterker nog het is […]

Gedachte 2020-4

Het leven is kort; leef het! Woede is slecht, laat […]

Verslag van de vergadering van het parochiebestuur van 6 januari 2020

De eerste vergadering van 2020 werden de kerstvieringen geëvalueerd. De […]

Alpha cursus

Beste parochianen, Gedreven door de liefde van Christus en de […]

Huispaaskaars

Ook dit jaar bieden wij onze parochianen de mogelijkheid een […]

Jongerenbedevaart naar Rome

Come home, Go Rome! Vele wegen leiden naar Rome. Misschien […]

Uit het pastoraal team 2020-3

Arnold Janssen: een zegen voor vele volken   Zoals in […]

Viering in het Houwke

De viering in het Houwke a.s. zaterdag 19 januari  gaat […]

De nieuwe website van onze Augustinusparochie is vanaf nu on-line.

Beste mede-parochianen, De nieuwe website van onze Augustinusparochie is vanaf […]

Uit het pastoraal team 2020-2

Eerste Kerstmis in de Augustinusparochie Breda Kerstmis en alle voorbereidingen […]

Onze Misa di Aurora

Afgelopen dagen vanaf 16 december om 06:00 uur tot 07:00 […]

Uit het pastoraal team 2019-52

Kerst is delen Wellicht hebben we ons weer grondig voorbereid […]

Uit het pastoraal team 2019-51

Wij zijn er bijna. Wij naderen het geboortefeest van Jezus, het grote […]