Maak kennis met Sycamore

Maak kennis met Sycamore: Nieuw programma voor evangelisatie
Op maandag 15 maart 2021 presenteert het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het bisdom Breda, in samenwerking met het Katholiek Alpha Centrum de cursus Sycamore. Sycamore is een cursusprogramma, die ook online te gebruiken is, over het rooms-katholieke geloof. De bijeenkomst vindt online plaats en begint om 20.00 uur.

Door wie
Pastoor Jeroen Smith en Helen Opstal, van het Katholiek Alpha Centrum, wijzen de deelnemers de weg in Sycamore en delen hun eerste ervaringen met dit cursusprogramma.

Voor wie deze avond
De avond is bedoeld voor pastorale beroepskrachten en (kern)vrijwilligers die meewerken in de (pre)-catechese. Het webinar maakt hen bekend met materiaal dat juist ook in de coronatijd zeer bruikbaar is.

Wat is Sycamore?
Sycamore is een informele cursus over het christelijk geloof en zijn relevantie voor het dagelijks leven. Sycamore betekent vijgenboom. Deze speelt een belangrijke rol in het Matteüsevangelie. In dit evangelie lezen we over de ontmoeting tussen Jezus en de tollenaar Zacheüs. Zacheüs klimt in een vijgenboom om de Heer te zien. Nadat Zacheus de Heer ontmoet heeft, gooit hij zijn hele leven om en wordt hij een leerling van Jezus Christus. De vijgenboom is, net als Sycamore, een hulpmiddel om de Heer te leren kennen.

Oorsprong Sycamore
Sycamore vindt zijn oorsprong in Londen. Daar werkt de studentenpastor Stephen Wang. Wang wilde dat ook niet-gelovige studenten deelden in de vreugde van het geloof. Daarom ontwikkelde hij samen met een groep studenten in 2014 een programma om het christelijk geloof toegankelijk te maken voor de moderne mens. Aan de hand van films maak je kennis met de rooms-katholieke Kerk, haar leer en leven. De taal is eenvoudig zodat iedereen het kan begrijpen. Sycamore vermijdt theologisch jargon

Katholiek
Sycamore is een katholieke filmserie. Het materiaal is zeer flexibel te gebruiken. Het kan dienen als een vervolg op bijvoorbeeld de Alpha-cursus. Sycamore blijkt ook uiterst geschikt voor ouders van dopelingen, communicanten en vormelingen.
Sycamore-bijeenkomsten hebben dezelfde structuur als een Alpha-bijeenkomst. De deelnemers eten samen of online is er een moment van ontmoeting, ze kijken naar een korte film en gaan daarover in gesprek. Zo krijgen ze een hechte onderlinge band.

Voor wie is Sycamore
In Groot-Brittannië vindt Sycamore zijn weg naar parochies en scholen. Sycamore slaat aan bij mensen met uiteenlopende achtergronden, van jong tot oud, alle rangen en standen, van automonteur tot hoogleraar. Velen vinden dankzij Sycamore de weg (terug) naar Kerk en geloof.

Waarom Sycamore
Het bisdom Breda zet in op missionaire parochies. Parochies die niet op zichzelf gericht zijn, maar anderen in contact brengen met de Heer. Sycamore past uitstekend in een evangeliserende en missionaire pastoraal.

Inschrijven en kosten
U kunt u aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Na aanmelding ontvangt u een link waarmee u aan de bijeenkomst deelneemt. De avond wordt u aangeboden. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Dit kunt u overmaken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v Sycamore.

 

RicharD Lobo

Meer nieuws

Misintenties 11 april 2021 Franciscuskerk

Intenties: Anneke Nabbe – Vos,   Ineke Uilenbroek

Parochiebestuur van 7 april 2021

Het parochiebestuur vergaderde in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk. Daar […]

Uit het pastoraal team 2021-15

The making of 47 video’s Wij zijn nu in de […]

Gedachte 2021 – 15

Verander niet om mensen van je te laten houden. Wees […]

Misintenties 11 april 2021 Michaelkerk

Parochie intenties 11 april 2021. Voor de overledenen: Jgt. Sjef […]

Misintenties 11 april 2021 Willibrorduskerk

Intenties: Rian van der Vorst (jgt); ouders de Bruijn – […]

Geloofsgesprekken

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, nodigt u […]

5 tips om beter te vieren met een livestream

Sinds corona lijkt youtube, TV één grote liturgische ruimte. Wereldwijd […]

Magazine Augustinusparochie nr 22

Het nieuwe magazine Augustinus  nr 22  is weer uit met […]

Vastenactie 2021

Goed (beroeps)onderwijs biedt kansen Gebrek aan scholing is een belangrijke […]

Eerste Communie 2021

Gezien de huidige toestand van de corona-crisis heeft de werkgroep […]

Luisterend oor voor u

Zeker nu in coronatijd is het fijn om eens iemand […]

Naar een missionaire parochie

Op 3 februari ontvingen de vier parochies van Groot Breda […]

Van vespers naar meditatiemomenten

In de Lucaskerk is het al een aantal jaren de […]

Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen! Ieders bijdrage is […]

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar is het mogelijk om een huispaaskaars te […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]