Bijbellezen / Lectio divina

BIJBELLEZEN OP EEN BIJZONDERE MANIER

We gaan met een groep van maximaal tien mensen de  bijbel lezen op een bijzondere manier:  lectio divina noemen we dat. * we luisteren goed naar de Bijbellezing: wat heeft God ons hier te zeggen? * we spreken met elkaar wat deze lezing aan ieder van ons zegt; * we proberen te ontdekken wat het betekent voor onze handel en wandel.

Elke bijeenkomst gaat in zes of zeven kleine stappen. Wij geven de Latijnse termen erbij.

We lezen zo aandachtig mogelijk de Bijbellezing (lectio).

  1. De Bijbellezing wordt toegelicht (meditatio).
  2. Nagegaan wordt wat ieder in de tekst raakt (contemplatio).
  3. Er is gezamenlijk gesprek over tekst en inzicht: wat verrijkt je/hindert je? (collatio).
  4. Wat ervaren is, wordt in een nieuw of bestaand gebed verwoord (oratio).
  5. Nagegaan wordt wat dit alles kan betekenen voor ons leven/handelen (operatio).

Tussen stap vijf en zes kan nog een creatieve werkvorm worden ingelast (creatio).

De bijeenkomsten worden geleid door Vincent Schoenmakers, priester van het bisdom van Breda.

Deelname is in principe voor alle bijeenkomsten

Wanneer en waar

Eén keer per maand op woensdagavond van 19:30 uur tot 21:00 uur in de Michaelkerk, Hooghout 67.

De eerste bijeenkomst is op 21 oktober. .

Aanmelden kan via

michael@augustinusparochiebreda.nl

Meer nieuws

Uit het pastoraal team 2020-43

Hoe nu verder? Als ik dit stukje schrijf hebben we […]

Gedachte 2020-43

Je blijven verbinden in het nu geeft je de kracht […]

Collecte Missiezondag zondag 25 oktober

Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) voert MISSIO […]

Misintenties 25 oktober 2020 Michaelkerk

Parochie intenties van 25 oktober 2020. Voor de overledenen: Jan […]

Willibrordzondag 8 november

De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe […]

Roepingen zondag

In het bisdom Breda is het traditie om tweemaal per […]

Hubkeszegening in Teteringen en Breda – Oost

HUBKESZEGENING IN TETERINGEN EN BREDA-OOST Op de feestdag van St. […]

Misintenties 25 oktober 2020 Willibrorduskerk

We gedenken dit weekeinde de overledene van oktober 2019: Jan […]

Voor wie steekt u een kaarsje op?

Op 2 november is het Allerzielen en gedenken we in […]

Misintenties 25 oktober 2020 Lucaskerk

Parochie intenties van 25 oktober 2020   Jan van Middelkoop, […]

Misintentie 18 oktober 2020 Franciscuskerk

intentie: Jopie van Dongen – Naalden.

Aanmelden voor vieringen per 12 oktober 2020

Er mogen maximaal 30  personen bij een viering aanwezig zijn. […]

Uit het pastoraal team 2020-42

De zomer is voorbij. Na een lange zomervakantie gaan de […]

Gedachte 2020-42

Pieker niet over het verleden het is voorbij. Stop met […]

Misintenties 18 oktober Lucaskerk

Parochie intenties van 18 oktober 2020   Jan van Middelkoop, […]

Misintenties 18 oktober 2020 Michaelkerk

Parochie intenties van 18 oktober 2020 Uit dankbaarheid voor de […]

Eucharistievieringen online

Vanaf zondag 11 oktober zijn de vieringen van 10.30 u […]

verslag parochiebestuur 7 oktober 2020

Het parochiebestuur vergaderde in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk. Gesproken […]

Uit het pastoraalteam 2020-41

Zaterdag waren er in de Willibrorduskerk twee uitgestelde 1ste Communievieringen. […]

Bijbelcursus van Bisschop Liesen ook online

Bisschop Liesen geeft dit najaar een bijbelcursus waarin hij in […]

Gedachte 2020-41

Ieder mens is uniek… Ieder mens is anders… Ieder mens […]

Email beperkingen op 12 en 13 oktober

Maandag 12 oktober zal er om 10 uur een emailmigratie […]

Parochiebestuur over nieuwe coronamaatregelen per 6 okt.

Op 5 oktober heeft minister Grapperhaus nieuwe beperkingen afgesproken met de vertegenwoordigers […]

Uit het pastoraal team 2020-40

Dierendag Aanstaande zondag is 4 oktober en dat doet ons […]

Een fleurige bloem voor de overburen!

Met een fleurige bloem ontvingen 190 senioren, overburen van de […]

Rozenkrans en Eucharistie

In de maand oktober is er net als in de […]

Taizévieringen in de Michaelkerk

Op zaterdag 3 oktober, 19.00 uur is er in de […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]