Gesprekshandleiding voor de bijeenkomst over de synodale Kerk

Paus Franciscus heeft een droom, namelijk de droom van een synodale Kerk. Paus Franciscus legt uit

wat dat voor hem betekent: “een open plaats waar iedereen zich thuis kan voelen en mee kan doen.”

(Uit de toespraak bij de opening van de synode.) Synodaliteit, het “samen de weg gaan”, behoort tot

het wezen van de Kerk. De Kerk is geen groep individuen die weinig of niets van elkaar (willen)

weten, maar een gemeenschap waarin mensen betrokken op elkaar leven. De apostel Paulus gebruikt hiervoor het sprekende beeld van het lichaam (vgl. Rom 12,4-5 of 1 Kor 12,12-31). Alle ledematen van het lichaam vormen samen een organisch geheel en ieder lid is even belangrijk. Door naar alle leden van het lichaam te luisteren, kan een lichaam goed functioneren. Dit “luisteren naar elkaar” of “samen de weg gaan” is het kenmerk van synodaliteit. Het is ook een manier om op het spoor te komen wat God van ons vraagt.

 

Bij een synode staat eigenlijk de Heilige Geest centraal. De vraag is: wat heeft de Heilige Geest

ons te zeggen. Door met elkaar in gesprek te gaan en goed naar elkaar te luisteren, kan de Heilige

Geest “gehoord” worden. Van belang is daarbij ook dat alle leden spreken. Dus ook degenen die om

wat voor reden dan ook meestal op de achtergrond blijven of die mogelijk van zichzelf menen dat ze

niets te zeggen hebben. De heilige Benedictus benadrukt hoe de Heer vaak de beste beslissing

openbaart aan wie geen belangrijke posities bekleedt in de gemeenschap. Daarom draagt de heilige

Benedictus de abt op om vooral naar de jongste monnik van de gemeenschap te luisteren.

 

Over welke vraag wil paus Franciscus vandaag een synode? Over de vraag naar de synodaliteit van de

Kerk. Een synode dus over synodaliteit; over de vraag in hoeverre we inderdaad samen dat ene

lichaam van Christus vormen; over in hoeverre ieder lid van de Kerk, man-vrouw, jong-oud,

lekengelovige-religieus-gewijd, of wie dan ook, tot zijn of haar recht komt. En dit op alle niveaus van

het Kerk-zijn.

 

De fundamentele vragen van de synode zijn:

  • Hoe wordt dit “samen de weg gaan” vandaag in onze parochie/ons bisdom verwezenlijkt?
  • Welke stappen nodigt de Geest ons uit te zetten om te groeien in ons “samen de weg gaan”?

 

De verdiepende vragen daarbij zijn:

  1. Welke ervaringen in onze parochie/ons bisdom komen naar boven bij “samen de weg gaan”?
  2. Als je nader op deze ervaringen reflecteert, wat stemde vreugdevol in die ervaringen; welke moeilijkheden en hindernissen ben je tegengekomen; welke (oude) wonden zijn er aan het licht gekomen; welke inzichten hebben die ervaringen opgeleverd?
  3. Als je samen alles op een rijtje zet, waar horen jullie in al die ervaringen de stem van de Heilige Geest; wat vraagt de Heilige Geest van ons; wat is er goed, wat moet er veranderen, en hoe; waar merken we een consensus; welke wegen naar de toekomst zien we voor onze parochie/ons bisdom?

 

De bisschoppen van Nederland hebben ons gevraagd om over bovenstaande vragen in gesprek te gaan rondom de thema’s van: 1) vieren, 2) medeverantwoordelijkheid in de zending, en 3) dialoog in Kerk en samenleving.

 

 

Groot Breda, 8 november 2021

Meer nieuws

Uit het pastoraal team 2021-49

De kracht van de verwachting Afgelopen weekend is de Adventstijd […]

Misintenties van 5 december 2021

Intenties Michaelkerk: jgt. Cor van der Voort, Jos Lambregts, Nellie […]

Gedachte 2021- 49

Vrijwilligers worden niet betaald Niet omdat ze waardeloos zijn Maar […]

Adventsactie 2021: Zorg voor moeder en kind wereldwijd

Adventsactie 2021: Een gezonde start voor moeder en kind Tijdens […]

Adventsbrief

Op weg naar de stal Met de Advent beginnen wij […]

Schilderen is voor mij als een levensader, een binding ….

Schilderen is voor mij als een levensader, een binding met […]

Advent

Het is Advent, een tijd van voorbereiding. Klick onderstaande link […]

Ontdek wie Jezus is bij Alpha

In Breda gaat binnenkort weer een Alpha van start. Tijdens […]

Uitnodiging voor synode geloofsgesprek

Breda, 10 november 2021   Geachte parochiaan, Bij deze willen […]

“God zal erin voorzien” / Toekomstvisie van ons Bisdom

Een visie voor het bisdom Breda in de komende jaren […]

Project Charbel Hulp voor Libanon

We helpen Libanon na de verwoestende explosie en tijdens de coronapandemie […]

Eerste Communie 2022

In het voorjaar van 2022 willen we weer graag kinderen […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]