2e Alpha cursus 16 januari – 14 mei 2020

Wat geloof ik eigenlijk?

Praat je wel eens met iemand over je geloof? Wat geloof je? Hoe belangrijk is het geloof voor je? Wat voor rol speelt je geloof in je leven? Nog een stap verder: waarom leef ik eigenlijk, wat is de zin van mijn leven. Ben ik gelukkig zoals ik nu leef?

Een aanbod voor iedereen

Vragen die ieder mens heeft. Heel herkenbaar. Antwoorden zijn niet zo eenvoudig. Wil je een poging doen om samen een antwoord te vinden? Meld je dan aan voor een 10-daagse cursus. Een aanbod van de katholieke kerken in Breda.

Je hoeft niet heel gelovig of katholiek te zijn. Iedereen is welkom.

Het programma

We beginnen met een gezamenlijk maaltijd. Daarna volgt een korte lezing en we sluiten af met een groepsgesprek.

De lezingen geven een verdieping in het katholieke geloof en behandelen vragen als:

Wie is Jezus eigenlijk, Hoe kun je in deze tijd nog geloven? Waarom zou je de Bijbel lezen, Wie is de H. Geest, Hoe zit het met het kwaad in de wereld en wat is de betekenis van bidden.

In de groepsgesprekken spreken we met elkaar als (niet-) (of een beetje-) gelovige.

 Waar en wanneer

Er zijn 11 bijeenkomsten om de week op donderdagvond en een op zaterdag.

Plaats: de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk, Hooghout 67, in Breda

Aanvang: 18.30 uur tot 21.30 uur.

We beginnen op 16 januari 2020, de laatste bijeenkomst is gepland op 14 mei 2020.

Info en aanmelden

Meer informatie vragen of aanmelden kan bij Hanneke Oomen .

 

 

 

 

Als God renoveert

Geloof je dat het kan?

Een bloeiende parochiegemeenschap waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen? Ja, zegt de Canadese priester James Mallon, en de eerste goede ervaringen met dit boek in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Duitsland laten deze hoop toenemen.

Mallon is auteur van de internationale bestseller Als God renoveert, de parochie van onderhoud naar bloei (Divine Renovation). Mallon is op dit moment bisschoppelijk vicaris voor parochievernieuwing en leiderschapsondersteuning voor het Aartsbisdom Halifax-Yarmouth in Canada en verbonden aan het internationale Divine Renovation netwerk van parochies.

Cultuurverandering

Het boek beschrijft het verhaal van de Canadese Sint Benedictusparochie van James Mallon en zijn team. De auteur laat zien hoe een parochie kan veranderen, als ze biddend haar missie herontdekt en met Gods hulp in de praktijk gaat brengen. Hij beschrijft geen ‘knip-en-plak’ methode, die we hier zo even kunnen toepassen. Nee, het gaat om een cultuurverandering van onderhoud naar een missionaire kerk, waarbij bepaalde waarden actief worden uitgedragen. Denk aan aandacht voor kwalitatief goede muziek, gastvrijheid, betekenisvolle gemeenschap, inzet en het benutten van elkaars talenten en goed leiderschap. Mallon nodigt ons uit om deze waarden toe te passen in onze eigen context.

Paus Franciscus: “Als de Kerk niet naar buiten treedt om te evangeliseren, gaat zij naar zichzelf verwijzen en dan wordt ze ziek.” Evangelisatie begint van binnen waarin iedere christen zijn/haar band met Jezus Christus versterkt. Pas daarna kun je naar buiten gaan.

Conferentie ‘Als God renoveert’ in Oudenbosch

Mallon komt in 2020 zelf naar Nederland waar hij twee conferenties gaat geven, in Oudenbosch en in Utrecht. Op 24 en 25 maart 2020 is het Bisdom Breda gastheer voor een landelijke conferentie over ‘Als God renoveert’. De conferentie wordt gehouden in en om de basiliek van Oudenbosch,  Markt 57, 4731 HN Oudenbosch.

Een aantal parochianen van de Augustinusparochie Breda nemen deel aan de conferentie.

Wil je met ons mee doen en een bijdrage leveren aan parochievernieuwing dan kun je je bij mij melden via info@augustinusparochiebreda.nl

P. Richard Lobo

Taizéviering in de Michaelkerk

In de viering bidden we voor de eenheid onder de christenen. Thema is de macht van barmhartigheid. De rode draad is de Bijbel. Door de woorden van Jezus vinden we ruimte om met anderen ons geloof vieren. Zo kunnen we samen een weg van hoop en vertrouwen inslaan. Dat schept ruimte voor onszelf, voor onze eigen zoektocht en ruimte om ons te openen voor God.

De sfeer van de viering wordt bepaald door muziek, zang, gebed en stilte. Er zijn gemakkelijk mee te zingen liederen.

Stilte om het evangelie tot je door te laten dringen.

Je bent van harte welkom.

 

Kerst in de Franciscuskerk!

Wie het idee had dat de kerst dit jaar zonder medewerking van het Jeugd- Jongerenkoor Franciscus zou verlopen, heeft het mis!

Op kerstavond 24 december om 19:00 uur zal de eucharistieviering, die wordt voorgegaan door Diaken Vincent de Haas, in volle sfeer worden gebracht door ons koor. Deze viering zal leuk zijn voor jong en oud!

Heel graag zien we jullie – ruim op tijd in verband met de drukte – op 24 december a.s. in de Franciscuskerk!

Lessons en Carols

Op zaterdag 21 december om 19 uur is er weer de Lessons en Carols in de Willibrorduskerk. Dit is een bijeenkomst met kerstliederen en verhalen voor iedereen. Het Kinderkerstkoor zingt o.l.v. Annemieke Roeling, samen met Consonne o.l.v. Eric Kruis. We zingen, vertellen verhalen, lezen gedichten en luisteren naar een bijzondere versie van het kerstverhaal.

Graag tot ziens op zaterdag 21 december om 19 uur in Teteringen.

Richard Lobo SVD

Pastoor Richard Lobo is afkomstig uit het zuiden van India en sinds 2011 in Nederland. Twee jaar geleden kwam hij het team in Breda versterken. Zijn familie is enkele eeuwen geleden door Portugese missionarissen tot het katholicisme bekeerd. Hij heeft twee broers die ook priester zijn. Als kind bezocht hij dagelijks de kerk. Zo kwam hij in contact met priesters en zusters. “Hun toewijding aan Jezus Christus en de mensen heeft mij geraakt,” vertelde hij. Toen hij vijftien jaar was zat zijn oudere broer op het seminarie. “Zijn voorbeeld en gebed hebben mij geholpen de stap naar het seminarie te zetten.”

“U heeft mij hierheen gebracht. Doe met mij wat u nodig vindt.” Als God mij geroepen heeft, zal God mij ook de weg wijzen.”

Na een roepingenkamp koos Richard voor de Sociëteit van het Goddelijk Woord (Societas Verbi Divini). Achter zijn naam zie je daarom vaak de afkorting SVD staan. Na pittige studies in andere delen van India besloot hij verder te gaan. Het voordeel van deze fase was dat hij kennis maakte met andere culturen en stammen in het multiculturele India. Toen hij eenmaal zijn eeuwige professie had afgelegd en voor de priesterwijding stond, koos Richard ervoor in Nederland te gaan werken. Op 21 november 2011 landde pater Lobo in Nederland.
Na zijn taalstudie ging hij aan de slag in Den Haag. Daar werkte hij met veel vreugde. Hij geeft toe dat hij het moeilijk vond om in 2017 naar Breda te gaan. Pater Lobo: “Ik zoek naar wegen om de mooie dingen die ik ervaar met anderen te delen. In mijn werk voel ik mij gesteund door een goede gemeenschap. Zowel het leven in de communiteit als het gebed zijn van belang voor mijn leven. Ik heb nooit gedacht dat de Geest mij naar Breda zou brengen. God wijst ons geleidelijk de weg. Ik geef me aan deze weg over en bid: “U heeft mij hierheen gebracht. Doe met mij wat u nodig vindt.” Als God mij geroepen heeft, zal God mij ook de weg wijzen.”

Contact

Noodnummer
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
Tel: 076 – 571 15 67
Ma-Vrij: 09:00 – 12:00
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Ma / Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
Tel: 076 – 571 32 03
Ma-Vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl