Eerste Communie 2020 voorbereiding

Op zaterdag 25 januari starten we met de voorbereiding van de communicantjes.

We komen van 14.30 – 16.00 uur in de Michaelkerk bij elkaar, waar we filmpjes gaan kijken over het leven van Jezus. De kinderen krijgen een kleine rondleiding in de kerk en we bereiden ons voor op de presentatieviering van zondag.

Op zondag 26 januari stellen 36 kinderen zich voor aan onze geloofsgemeenschap. In elke kerk is er een presentatieviering, zodat de kinderen in hun eigen wijk naar de kerk kunnen.

Het hele gezin is van harte welkom.

Reünieviering Jeugd- Jongerenkoor Franciscus

In 2020 bestaat het JJK Breda 55 jaar!

Het leek ons daarom een leuk idee om een reünieviering te realiseren. We nodigen jullie van harte uit om deze viering met ons mee te beleven op zondag 19 januari om 10:30 uur in de Franciscuskerk. We hopen op deze dag veel oud koor- en bestuursleden te mogen ontmoeten en nog een keer met een koor van meer dan 55 zangers een viering te verzorgen. 

We zingen huidige liederen maar ook liederen uit vroegere tijden. Deze worden gedirigeerd door de huidige en twee oud-dirigenten.

Graag zien we jullie op 19 januari!  

Leerhuisavond: Ken je mij?

Wat delen wij met christenen uit andere culturen?

De Week van Gebed voor de eenheid van de christenen is van 19 tot en met 26 januari 2020. In de Augustinusparochie Breda en de Protestante Gemeente Breda willen wij stilstaan bij de wereldwijde bedreiging en vervolging van christenen, onder het motto: ‘Ken je mij?’ (meer…)

Cantara

Wij zijn Cantara, een vrouwenkoor dat met onze zang muzikale ondersteuning biedt in vieringen.
U heeft ons waarschijnlijk al eens horen zingen. We zingen in de 4 kernen van de Augustinusparochie, maar ook daar buiten.

Cantara, in het Arabisch een meisjesnaam, betekent “ kleine brug”, en dat is wat wij willen zijn: een kleine brug tussen de voorganger in de viering en de mensen in de kerk, zodat het geheel mooi samenvalt. We bestaan ondertussen al bijna 9 jaar, zingen met veel enthousiasme en worden gevoed door de mooie vieringen.

In ons koor zitten vrouwen die theologisch geschoold zijn en ervaring hebben met pastoraat, die bijzonder betrokken zijn bij de kerkelijke gang van zaken. Vrouwen die nadenken over liturgie, over geloof en over toekomst van kerk. Zo kon de gedachte ontstaan dat het een interessante uitdaging is om een viering te verzorgen die geheel door onszelf is samengesteld. Een Woord en Communieviering zoals die bij u bekend en vertrouwd is.

We hebben die gedachte uitgewerkt en nodigen u van harte uit voor onze eerste viering op 12 januari om 10.30 uur in de Franciscuskern.

Jhon van Tilburg uit Groningen komt spreken over asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden.

Op woensdag 15 januari a.s. om 19.30 uur komt de directeur van Inlia (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) Jhon van Tilborg in het Mondiaal Centrum Breda, Roland Holststraat 71 spreken over hoe zij met asielzoekers en ongedocumenteerden in Groningen werken.

Zoals wellicht bekend heeft op dit moment iedere grote gemeente een oplossing voor asielzoekers en ongedocumenteerden, die niet meer door de overheid opgevangen worden, maar nog wel een verblijfsrecht hebben.

Het Mondiaal Centrum doet dit voor de gemeente Breda en omstreken, maar bestaat in april 2020 vijf jaar en heeft lang niet zo´n staat van dienst als INLIA in Groningen. Daarom zijn we erg verheugd dat Jhon van Tilborg naar Breda komt om over INLIA spreken, dat al ruim 30 jaar geleden is opgericht. Het is opgericht om kerken en instellingen te begeleiden in de opvang van asielzoekers in nood en hen juridisch en maatschappelijk te ondersteunen en hen een Bed, Bad, Brood en begeleiding te geven.

Het beschikt op dit moment over 5 stichtingen met 35 beroepskrachten, tien stagiaires en meer dan 100 vrijwilligers. Hij zal uitgebreid ingaan over de ontwikkeling van INLIA met een schip waar ruim 300 mensen opgevangen worden.

Daarnaast zal hij ook ingaan op de landelijke ontwikkelingen. Bij de totstandkoming van de huidige regering is afgesproken dat er 5 pilots opgericht worden te weten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen. Er  wordt bij de pilots gebruik gemaakt van de ervaringen van Ngo’s op dit moment. Het is een moeizaam proces, omdat op dit moment elke gemeente haar eigen beleid heeft. Zo wordt er in Breda door een speciaal daarvoor benoemde commissie bestaande uit Dienst Terugkeer en Vertrek, Vreemdelingenpolitie, Gemeente, Stichting Maatschappelijke Opvang en Vluchtelingenwerk bepaald wie er wel of niet toegelaten wordt op voordracht van het Mondiaal Centrum.

Wordt iemand toegelaten, dan krijgt hij of zij Bed, Bad en Brood en Begeleiding, maar het is verplicht om aan een eigen toekomstvisie te werken. Dat kan zijn onder begeleiding terugkeer naar het land van herkomst, herhaald asielverzoek indienen of door migreren naar een derde land. Ook kan men zelf voor leven in de illegaliteit kiezen.

Op al deze vragen, die het asielbeleid ons stellen kan Jhon van Tilborg ons gezien zijn inspirerende manier van spreken on antwoord geven. Meer info via www.mondiaalcentrumbreda.nl 

U bent van harte welkom.

Jan Hopman

Kindercatechese, kennismakingsmiddag kinderen eerste H. Communie

Op zaterdag 25 januari is de kindercatechese om 14.30 uur, tegelijk met de kennismakingsmiddag van alle  kinderen  uit heel de Augustinusparochie die dit jaar hun de eerste Heilige Communie gaan doen.

Hun broertjes en zusjes hoeven dan niet thuis te blijven, maar kunnen meekomen en zij krijgen in hun eigen groep te horen wat Jezus op de bruiloft van Kana deed.

Dus: op 25 januari niet om 13.15 uur, maar om 14.30 uur!

Ook op deze middag zingen we er weer een mooi liedje bij!

Monique Tonino en Mirjam Tielemans

Kindercatechese in de Michaëlkerk

Op zaterdag 11 januari om 13.15 uur zijn kinderen in de leeftijd 4-12 jaar  van heel de Augustinusparochie weer welkom om te horen hoe dat nou zat met de doop van Jezus: is hij ook als babytje gedoopt? Nee, maar hoe ging het dan wel?

Tegelijk met de kinderen, maar natuurlijk met wat meer achtergronden, krijgen de ouders ook uitleg hierover, zodat de ouders thuis met hun kinderen er verder over kunnen praten.

Tot slot zingen we een toepasselijk lied samen. Het duurt tot ongeveer. 14.30 uur

Monique Tonino en Mirjam Tielemans

Contact

Noodnummer (pastores)
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma-vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma-woe-vrijdag: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma / woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl