Geloofsgesprekken

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, nodigt u uit voor een reeks van geloofsgesprekken* in kleine groepen** rondom het boek Handelingen der Apostelen tussen Pasen en Pinksteren 2021. Deze vorm van Lectio Divina wordt georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting. De zeven online avonden vinden plaats van

20.00 – 21.15 uur onder leiding van diaken Vincent de Haas, vanaf dinsdagavond 6 april 2021.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor verschillende groepen:

  • Voor iedereen die geboeid is door het boek Handelingen, van pastorale beroepskracht en actieve gelovige, tot elke christengelovige en geïnteresseerde.
  • Met name zijn de bijeenkomsten aan te bevelen voor degene die hebben deelgenomen aan de Alphacursus, als mogelijkheid tot vervolg hierop.
  • En verder ook voor hen die in hun parochie een kleine groep rondom de Heilige Schrift een Bijbelgroep willen starten en begeleiden. Voor deze laatste groep kan, na afloop van de reeks, op locatie een instructie of training hierover worden verzorgd.

 

Wanneer en waar

Zeven avonden van Pasen tot Pinksteren van 20.00 – 21.15 uur online via Zoom. Op de volgende data: dinsdagavonden 6 april, 13 april en 20 april, woensdagavond 28 april, maandagavond 3 mei, dinsdagavonden 11 mei en 18 mei.

 

Wie leidt de bijeenkomsten?

Diaken Vincent de Haas, diaken van het bisdom Breda, begeleidt de samenkomsten. Hij is exegeet, doceert aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven en is stafmedewerker van de Katholieke Bijbelstichting en van het Bisdom Breda.

 

Waarom Handelingen der Apostelen

De Kerk leest het boek Handelingen der Apostelen tussen Pasen en Pinksteren. Het boek gaatover het werken van de heilige Geest in de kerkgeschiedenis. We maken kennis met het leven van de eerste christenen. We zien hoe ze leefden, hoe ze geloofden en hoe ze in dialoog gingen met de omliggende cultuur. We lezen over de missionaire inzet van de apostelen Petrus en Paulus. In onze tijd herinneren de parochies zich opnieuw dat zij missionaire gemeenschappen zijn. Christengelovigen zijn naar buiten gericht om goed te doen en anderen te doen delen in goed doen en in de vreugde van het geloof. De eerste christenen helpen ons en inspireren ons bij het vervullen van onze opdracht.

 

Wat is het belang voor de missionaire parochie?

Het Sint Franciscuscentrum zet zich in om de missionaire kerk, de missionaire parochie te helpen bevorderen. In een missionaire parochie besteden we aandacht aan onze geloofsgroei (in doen, leren en vieren). We kunnen niet doorgeven wat we zelf niet ontvangen hebben. Een manier om in het geloof te groeien is om in kleine groepen bij elkaar te komen rond de heilige Schrift, waardoor God zelf tot ons spreekt en waar wij het geloofsgesprek met elkaar voeren. Diaken De Haas laat ons zien hoe je samen op een vruchtbare manier de bijbel kunt lezen. Dit kan dienen als model om te gebruiken in de parochie.

 

Aanmelden en kosten

U kunt zich inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum. Voor u zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige gift, over te maken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Lectio Divina Handelingen, is welkom.

 

Graag ontmoeten wij u op (een van) de avonden.

Met vriendelijke groet,

 

drs. Ben Hartmann

directeur Sint Franciscuscentrum

 

*Lectio Divina: het geloofsgesprek van Woord tot Daad

De lectio divina wordt al eeuwen beoefend door vele christengelovigen. Ze vragen zich steeds af wat God hun door deze passage aanreikt, hoe Hij hen raakt in hun hart en waartoe Gods Woord hen oproept: van Woord tot Daad. Tijdens deze bijeenkomsten maakt diaken De Haas ons bekend met een methode van geestelijke Schriftlezing.

 

**Kleine groepen of connectgroepen

Het leven van gelovigen wordt op de eerste plaats gevoed en gevierd in en door de zondagse Eucharistie. Connectgroepen of kleine groepen is een aanvullende manier om met God, met elkaar en de wereld om ons heen verbonden te zijn. Kleinere groepen die buiten de zondagsviering bij elkaar komen, waar tijd is om elkaar beter te leren kennen, waar we elkaar

stimuleren om te groeien en te leven als leerling van Jezus.

 

Meer nieuws

Misintenties 11 april 2021 Franciscuskerk

Intenties: Anneke Nabbe – Vos,   Ineke Uilenbroek

Parochiebestuur van 7 april 2021

Het parochiebestuur vergaderde in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk. Daar […]

Uit het pastoraal team 2021-15

The making of 47 video’s Wij zijn nu in de […]

Gedachte 2021 – 15

Verander niet om mensen van je te laten houden. Wees […]

Misintenties 11 april 2021 Michaelkerk

Parochie intenties 11 april 2021. Voor de overledenen: Jgt. Sjef […]

Misintenties 11 april 2021 Willibrorduskerk

Intenties: Rian van der Vorst (jgt); ouders de Bruijn – […]

5 tips om beter te vieren met een livestream

Sinds corona lijkt youtube, TV één grote liturgische ruimte. Wereldwijd […]

Magazine Augustinusparochie nr 22

Het nieuwe magazine Augustinus  nr 22  is weer uit met […]

Vastenactie 2021

Goed (beroeps)onderwijs biedt kansen Gebrek aan scholing is een belangrijke […]

Eerste Communie 2021

Gezien de huidige toestand van de corona-crisis heeft de werkgroep […]

Maak kennis met Sycamore

Maak kennis met Sycamore: Nieuw programma voor evangelisatie Op maandag […]

Luisterend oor voor u

Zeker nu in coronatijd is het fijn om eens iemand […]

Naar een missionaire parochie

Op 3 februari ontvingen de vier parochies van Groot Breda […]

Van vespers naar meditatiemomenten

In de Lucaskerk is het al een aantal jaren de […]

Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen! Ieders bijdrage is […]

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar is het mogelijk om een huispaaskaars te […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]