Exploitatie 2021 en Begroting 2022

Hoe staat de Augustinusparochie er financieel voor?

Best goed eigenlijk en ook een beetje tegen de verwachting in: het jaar 2021 is afgesloten met een positief exploitatie-resultaat en voor 2022 begroten we een gering tekort.

Zoals verwacht in de corona-tijd met allerlei beperkingen zijn de collecte-opbrengsten aanzienlijk lager dan gebruikelijk, maar daartegenover staat een niet-verwachte stijging van de parochiebijdragen. Tezamen met de opbrengsten uit beleggingen blijven de totale baten in 2021 op hetzelfde niveau als 2020.

Hetzelfde geldt voor de lasten: gelijk aan 2020. Door de beperkingen zijn de kosten  van de erediensten (m.n. koren) maar ook de energielasten in 2021 lager dan gebruikelijk. Als gevolg van de pensionering van diaken Ben Hendriksen zijn de persoonskosten eveneens lager dan in 2020, maar die hebben de bodem nu wel bereikt.

Omdat het exploitatieresultaat het toeliet is de voorziening voor onderhoudskosten voor het de panden aan het Belgiëplein verhoogd; de afwijzing van onze bouwplannen door de gemeente Breda leidt ertoe dat we langer van de bestaande gebouwen gebruik zullen maken,

Voor 2022 wordt een gering tekort begroot. De baten verwachten we op een gelijkblijvend niveau, maar de kosten zullen iets stijgen. Na de hervatting van de erediensten stijgen de kosten van de koren en met de indiensttreding van de teamassistente stijgen ook de persoonskosten. Wat de energielasten betreft is rekening gehouden met beperkte tariefstijgingen.

EXPLOITATIE

* € 1.000

2019 2020 2021   Begr 2022
bijdragen van parochianen 268 212 221 221
opbrengst uit bezit en belegg. 57 42 44 41
opbrengst uit begraafplaats 26 25 15 20
totaal baten 350 279 280 282
persoonskosten -86 -66 -58 -66
afdracht bisdom/collecten -61 -57 -55 -51
kosten van gebouwen -104 -91 -96 -99
kosten eredienst en pastoraal -40 -24 -24 -36
beheerskosten -20 -22 -19 -22
overige lasten en begraafplaats -16 -13 -21 -11
totaal lasten -327 -274 -274 -285
totaal resultaat 24 5 6   -3

 

Financieel bezien zijn we als parochie blij met dit resultaat. De opbrengsten blijven op niveau en we kunnen de lasten dragen. We zijn dan ook dankbaar voor de financiële steun die we van veel parochianen mogen ontvangen.

Wilt u meer informatie over de jaarrekening dan kunt u die met een e-mail sturen naar secretaris@augustinusparochiebreda.nl

 

Rene van den Akker, penningmeester

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl