Missionaire Parochie

Dit jaar vind de conferentie Missionaire Parochie plaats op zaterdag 6 april.
Op deze zaterdag na Pasen zijn alle belangstellenden welkom in De Basiliek in Veenendaal. Daar wordt opnieuw een waardevol programma voorbereid voor mensen die (verdere) stappen willen zetten op weg naar een missionaire parochie.

Op 25 maart 2023 werd in Veenendaal al een eendaagse conferentie georganiseerd over de Missionaire Parochie. Dit werd een bruisende, drukbezochte dag waar meer dan 700 katholieken uit het hele land bijeen waren. Uit de vele reacties bleek dat mensen bemoedigd huiswaarts gingen, met een hernieuwd verlangen om in de parochie aan de slag te gaan. Een jaar daarvoor, in 2022 waren een kleine duizend mensen aanwezig op de tweedaagse conferentie van de Missionaire Parochie in Breda.

Impuls
“Dit jaar ben ik met een nieuwe groep parochianen naar Veenendaal geweest. De ervaring die zij daar hebben opgedaan, kunnen wij hen als Pastoraal Team niet in de eigen parochie geven,” vertelt pastoor Kees van Vliet van de H. Augustinusparochie in Katwijk. “Het is daarom van belang dat parochies ieder jaar proberen ook nieuwe (!) vrijwilligers uit te nodigen voor deelname aan een landelijke impulsdag. Met het oog op uitbreiding en verdieping van het Project Missionaire Parochie is dat eigenlijk onmisbaar.”

De organisatie ontving meerdere reacties van gelijke strekking. Dit heeft de organisatie van de conferentie en de partners in het Ecosysteem Missionaire Parochie gesterkt in het voornemen een vervolg te geven aan de succesvolle conferenties van de afgelopen jaren om deze waardevolle impuls te blijven geven aan de vele parochies die (eerste) stappen zetten op weg naar een missionaire gemeenschap.

Voor wie?

Van harte uitgenodigd is iedereen die verlangt de weg naar een missionaire parochie in te slaan, op die weg verder te gaan, of die simpelweg nieuwsgierig is naar het gedachtegoed van de missionaire parochie. Welkom dus aan parochianen, vrijwilligers en bestuursleden, aan bisschoppen, priesters en diakens, aan pastoraal werkers, catechisten en pastoraal assistenten.

Heeft u interesse of nog vragen dan kunt u een mail sturen naar:  teamassistent@augustinusparochiebreda.nl

Meer nieuws

Vier.nu Pasen

Website Vier.nu: helpt om te zien waar en wanneer u […]

Huispaaskaarsen

Met Pasen vieren wij de opstanding van onze Heer Jezus […]

Misintenties Augustinusparochie 18 februari 2024

Intenties Willibrorduskerk: Sander Langen; Joke van den Berg – Vervoort. […]

Gedachte 2024- 7

Het leven is te kort om je zorgen te maken. […]

Oecumenische Vespers

In de veertigdagentijd Dit jaar zijn er in de veertigdagentijd […]

Stille Omgang 2024

Ook voor jongeren! De Stille Omgang is een jaarlijkse pro­ces­sie […]

Houd Hoop en Hard Werken

In onze nieuwsbrief van 25 januari jl. hebben wij u […]

Enkele wijzigingen...

Vanaf donderdag 8 februari zal er nog eenmaal in de […]

Bedevaart naar Lourdes

Heeft u misschien de documentaire van Francis in Lourdes gezien? […]

Uit het pastoraal team 2024 -6

Carnaval Er zijn veel verhalen over: waar komt carnaval vandaan. […]

Uit het pastoraal team 2024- 5

God als Alpha en Omega van ons leven   Begin […]

Leerhuisavond

Geloof en Poëzie Woensdagavond 21 februari 2024 in de Lucaskerk, […]

Inschrijven Nieuwsbrief

Als u 2 wekelijks de Nieuwsbrief van de parochie wilt […]

Wel: Familiezondagen

Wel: Familiezondagen Geen: aparte voorbereiding op 1e H. Communie en […]