Advent – Kerstmis 2022

In een ander licht

In deze periode van het jaar ervaren we sterk de afname van het licht en de
warmte doordat de kracht van de zon op het noordelijk halfrond afneemt.
Mensen reageren minder uitbundig. Kruipen in dikke en donkere kleren. Door
de duisternis zien mensen minder goed wat zich rondom hen afspeelt. Ze
voelen zich vaak onveiliger en angstiger en onzekerder in hun handelingen.
Daardoor haasten ze zich naar plekken waar er meer licht is en willen snel
naar huis.
De periode van de advent is een christelijk gebeuren van stil worden en
verwachten, van voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe.
Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als
kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor
een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven.
In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven
vanuit de hoop op een beter leven.
In de geboorte van Jezus herkennen ze de menswording van God in de
wereld. Hij is voor ons een 'lichtend' voorbeeld om naar te leven. Jezus' daden
werden door mensen als een 'licht' in de 'duisternis' van hun bestaan ervaren.
In hem herkennen we Gods 'licht' voor de mensen.
Hij is het licht van de wereld. De lezingen uit de bijbel in de periode van de
advent verwijzen naar duisternis en licht in het leven. 'De nacht loopt ten
einde, de dag breekt aan' (Rom 13,12) en 'Het volk dat rond dwaalt in het
donker ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis
gaat een stralend licht op' (Jes 9,1).
In deze periode van donkere dagen; letterlijk en figuurlijk, hebben wij het licht
van de Heer nodig die in ons hoop kan aanwakkeren voor Hem en voor
iedereen die denkt dat hun leven niet meer zinvol is. Als wij iedere dag naar
het Licht toegroeien, mogen wij God smeken dat hij ons vervult met hoop,
vrede, liefde en vreugde.

Pater Richard Lobo SVD

Advents Actie 2022:
Zonnepanelen en een bloedbank voor een ziekenhuis in Somalië.
De gezondheidszorg in Somalië is ernstig verzwakt geraakt door de langdurige
burgeroorlog in het land. In de afgelegen Gedo regio ligt het Garbaharey
districtsziekenhuis. Inwoners uit de wijde omgeving zijn voor gezondheidzorg
afhankelijk van dit ziekenhuis. Ook hier zijn de voorzieningen gebrekkig. Zo
valt de elektriciteit geregeld uit. Met hulp van Adventsactie kan het
Garbaharey ziekenhuis zonnepanelen aanschaffen en apparatuur en
materialen voor laboratoriumonderzoek. Inwoners uit de wijde omgeving
krijgen daarmee toegang tot betere gezondheidszorg. Op zondag 4 december
wordt voor onze Adventsactie in alle kerken gecollecteerd. U kunt ook geld
overmaken op het bankrekeningnummer NL 48 RABO 0150 9915 25 t.n.v.
Caritas H. Augustinusparochie onder vermelding van Adventsactie.

Advent momenten Lucaskerk
Elke woensdagmiddag om 16.00 uur is online een oecumenisch Advent
moment te zien op kerkdienstgemist.nl. U kunt ook om 19.30 uur in de
Lucaskerk samen de uitzending terugkijken en hierover napraten.
De cyclus loopt van woensdag 30 november tot en met woensdag 21
december en heeft het thema: “Lichtgevende vrouwen”.

Kerstnoveen
Van donderdag 16 december tot en met vrijdag 24 december is er elke
ochtend om 6.00 uur een Eucharistieviering (Aurora mis) in de Franciscuskerk.
De viering is in het Nederlands en Papiamento.

Kerst rond de Maria-Dymphnakapel
Op zaterdag 17 december is er een inloopmiddag in de kapel. Voorbereiden
op kerst. Een kaarsje branden, kerstmuziek speelt, het stalletje bekijken.
Buiten is er een ontmoeting. Licht en verbondenheid, vrede op aarde.
Welkom vanaf 15.00 tot 17.30 uur.

Bijzondere bijeenkomsten
25 december Willibrorduskerk            11.00 uur Kindje wiegen
26 december Willibrorduskerk            14.30 uur concert Harmonie Euphonia

Zaterdagvieringen
Taizéviering 3 december                      19.00 uur in de Michaelkerk.
Elke zaterdagavond is er om               19.00 uur een viering in de Franciscuskerk.

Zondagvieringen
Op de volgende tijden vieren we de zondagen van de advent in de kerken
van onze parochie.
Lucaskerk                    9.00 uur
Willibrorduskerk        9.30 uur
Franciscuskerk           10.30 uur
Michaelkerk                11.00 uur
Michaelkerk                13.00 uur Engelstalige viering

Boetevieringen
Franciscuskerk woensdag 21 december          9.30 uur
Willibrorduskerk donderdag 22 december    9.00 uur
Annakapel vrijdag 23 december                       9.00 uur

Zaterdag 24 december Kerstavond
Lucaskerk                             15.30 uur Peuter- en kleuterviering
Lucaskerk                             19.00 uur Eucharistieviering
Willibrorduskerk                19.00 uur Gezins- gebedsviering
Willibrorduskerk                21.30 uur Eucharistieviering
Franciscuskerk                   20.00 uur Eucharistieviering
Michaelkerk                        19.00 uur Gezins- gebedsviering
Michaelkerk                        21.00 uur Eucharistieviering

Zondag 25 december Eerste kerstdag
Lucaskerk                9.00 uur Eucharistieviering
Willibrorduskerk   9.30 uur Eucharistieviering
Franciscuskerk       10.30 uur Eucharistieviering
Michaelkerk            11.00 uur Eucharistieviering
Michaelkerk            13.00 uur Engelstalige viering
Franciscuskerk       15.00 uur Indonesische viering

Maandag 26 december Tweede kerstdag
Lucaskerk 10.30 uur Augustinusviering

Zaterdag 31 december Oudejaarsdag
Franciscuskerk 19.00 uur Eucharistieviering met aansluitend uur
Stille aanbidding bij het Allerheiligste

Zondag 1 januari 2023 Nieuwjaar
Dan zijn er in alle parochiekernen de gebruikelijke zondagsvieringen.

Meer nieuws

Misintenties Augustinusparochie van 27 november 2022

parochie intenties: Nellie Meeuwissen -Verhagen, Zuster Jannie Wolvers, Lia Telkamp- […]

Gedachte 2022 - 47

Een vriend of vriendin is iemand die weet dat je […]

Uit het pastoraal team 2022-47

Alpha waarom? Regelmatig kwam de Alphacursus langs. Een keer eerder […]

Studenten zoeken woonruimte

Het gebeurt steeds vaker dat de parochie benadert wordt door […]

Familiezondag 27 november

Familiezondag 27 november 9.30 uur in de Michaelkerk. We hopen […]

Advent momenten online

In de Lucaskerk is het gebruik gegroeid om in de […]

Uit het pastoraal team 2022-46

Jezus:  Koning van Liefde en Barmhartigheid   Aanstaande zondag vieren […]

Landelijke open dag Biddende Moeders

Zaterdag 26 november 2022 Landelijke open dag Mothers Prayers (biddende […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]