Wijkactiviteit Haagse Beemden

zaterdag, 19 juni 2021 12:45 t/m 15:50
Locatie: Lucaskerk Breda, Tweeschaar 125 4822 AS Breda

De wijk Haagse Beemden bestaat 44 jaar. Rondom deze verjaardag zijn een aantal activiteiten gepland, met name een programma op zaterdag 19 juni. Vanuit de sectie Lucaskerk van de PKN worden deze activiteiten gefaciliteerd en ondersteund, via het team Heart Edge. Via het OPO is ook de Bethlehemkern van de Augustinusparochie daarbij betrokken.

Hieronder vindt u wat informatie over deze activiteiten. Hopelijk wilt en kunt u hierbij aanwezig zijn of dit via internet volgen.

Vanuit de kerk wordt 19 juni een podium gegeven voor afwisselend muziek en een aantal korte lezingen over de omgevingsvisie, het belang van ecologische bloemenvegetatie en verbindende buurtactiviteiten. Dat wordt met www.kerkdienstgemist.nl vanuit de Lucaskerk voor de hele buurt en Breda uitgezonden. Wat muziek betreft verheugen we ons op optredens van Daan Boertien, de Muziekschool Haagse Beemden en anderen. We hopen dat u dan meegeniet!

Namens Team HeartEdge, Dick de Man, Rolf Boertien, ds Ton van Prooijen en Reinier Rijke

Programma 44 jaar Haagse Beemden

Programma in concept

Moderatoren:  Rolf Boertien en Désirée Martis.

Techniek:            Theo Troost

12.45                     Inloop

12.55                     Opening, mogelijk door burgemeester of wethouder

13.00 – 13.20      Optreden Daan Boertien

13.25 – 13.45      Presentatie Bekom/Omgevingsvisie door Bert van der Haar

13.50 – 14.05     Muziekschool Haagse Beemden, primeur: klassiek Coronalied bestaande uit 3 delen,

uitgevoerd door 3 zangers begeleid door Daan Boertien.

14.10  – 14.30    Presentatie belang ecologische bloemenvegetatie voor biodiversiteit door één van de

stadsecologen of Karin Vennegoor IVN.

14.35 –  14.55    Optreden Conchita & Pedro, zang en gitaar over leven en werk van Mercedes Sosa

15.00 –  15.20    Presentatie Haagse Beemden Verbindt door Wim Schul, met aandacht Buurttuin LK.

15.25 –  15.45    Optreden Monica Rijpma, zang en gitaar.

15.45 –  15.50     Afsluiting

 

Doorlopend deze periode in de kerk:

Fototentoonstelling over natuur in de wijk en milieu van Marjan Bogers

 

Meer activiteiten

Alles
Augustinusparochie
Maria Dymphnakapel Breda