Taizéviering in de Michaelkerk

zaterdag, 4 januari 2020 19:00
Locatie: Michaelkerk Breda, Hooghout 67 4817 EA Breda

In de viering bidden we voor de eenheid onder de christenen. Thema is de macht van barmhartigheid. De rode draad is de Bijbel. Door de woorden van Jezus vinden we ruimte om met anderen ons geloof vieren. Zo kunnen we samen een weg van hoop en vertrouwen inslaan. Dat schept ruimte voor onszelf, voor onze eigen zoektocht en ruimte om ons te openen voor God.

De sfeer van de viering wordt bepaald door muziek, zang, gebed en stilte. Er zijn gemakkelijk mee te zingen liederen.

Stilte om het evangelie tot je door te laten dringen.

Je bent van harte welkom.

 

Meer activiteiten

Alles
Augustinusparochie
Maria Dymphnakapel Breda