Cantara

zondag, 8 maart 2020 11:30
Locatie: Michaelkerk Breda, Hooghout 67 4817 EA Breda

Wij zijn Cantara, een vrouwenkoor dat met onze zang muzikale ondersteuning biedt in vieringen.

U heeft ons waarschijnlijk al eens horen zingen. We zingen in de 4 kernen van de Augustinusparochie, maar ook daar buiten.

Cantara, in het Arabisch een meisjesnaam, betekent “ kleine brug”, en dat is wat wij willen zijn: een kleine brug tussen de voorganger in de viering en de mensen in de kerk, zodat het geheel mooi samenvalt. We bestaan ondertussen al bijna 9 jaar, zingen met veel enthousiasme en worden gevoed door de mooie vieringen.

In ons koor zitten enkele vrouwen die theologisch geschoold zijn en ervaring hebben met pastoraat, die bijzonder betrokken zijn bij de kerkelijke gang van zaken. Vrouwen die nadenken over liturgie, over geloof en over toekomst van kerk. Zo kon de gedachte ontstaan dat het een interessante uitdaging is om een viering te verzorgen die geheel door onszelf is samengesteld. Een Woord- en Communie-viering zoals die bij u bekend en vertrouwd is.

We hebben die gedachte uitgewerkt en hebben inmiddels een eerste viering gehouden op 12 januari in de Franciscuskerk.

Graag nodigen wij u opnieuw van harte uit: voor onze tweede viering op 8 maart om 11.30 uur in de Michaelkerk.

 

 

 

Meer activiteiten

Alles