Als God renoveert

dinsdag, 24 maart 2020 09:00 t/m 25 maart 2020
Locatie: Basiliek Oudenbosch,

Geloof je dat het kan?

Een bloeiende parochiegemeenschap waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen? Ja, zegt de Canadese priester James Mallon, en de eerste goede ervaringen met dit boek in onder andere het Verenigd Koninkrijk en Duitsland laten deze hoop toenemen.

Mallon is auteur van de internationale bestseller Als God renoveert, de parochie van onderhoud naar bloei (Divine Renovation). Mallon is op dit moment bisschoppelijk vicaris voor parochievernieuwing en leiderschapsondersteuning voor het Aartsbisdom Halifax-Yarmouth in Canada en verbonden aan het internationale Divine Renovation netwerk van parochies.

Cultuurverandering

Het boek beschrijft het verhaal van de Canadese Sint Benedictusparochie van James Mallon en zijn team. De auteur laat zien hoe een parochie kan veranderen, als ze biddend haar missie herontdekt en met Gods hulp in de praktijk gaat brengen. Hij beschrijft geen ‘knip-en-plak’ methode, die we hier zo even kunnen toepassen. Nee, het gaat om een cultuurverandering van onderhoud naar een missionaire kerk, waarbij bepaalde waarden actief worden uitgedragen. Denk aan aandacht voor kwalitatief goede muziek, gastvrijheid, betekenisvolle gemeenschap, inzet en het benutten van elkaars talenten en goed leiderschap. Mallon nodigt ons uit om deze waarden toe te passen in onze eigen context.

Paus Franciscus: “Als de Kerk niet naar buiten treedt om te evangeliseren, gaat zij naar zichzelf verwijzen en dan wordt ze ziek.” Evangelisatie begint van binnen waarin iedere christen zijn/haar band met Jezus Christus versterkt. Pas daarna kun je naar buiten gaan.

Conferentie ‘Als God renoveert’ in Oudenbosch

Mallon komt in 2020 zelf naar Nederland waar hij twee conferenties gaat geven, in Oudenbosch en in Utrecht. Op 24 en 25 maart 2020 is het Bisdom Breda gastheer voor een landelijke conferentie over ‘Als God renoveert’. De conferentie wordt gehouden in en om de basiliek van Oudenbosch,  Markt 57, 4731 HN Oudenbosch.

Een aantal parochianen van de Augustinusparochie Breda nemen deel aan de conferentie.

Wil je met ons mee doen en een bijdrage leveren aan parochievernieuwing dan kun je je bij mij melden via info@augustinusparochiebreda.nl

P. Richard Lobo

Opgaveformulier

Wilt u zich opgeven voor deze activiteit? Dit kan door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

    Meer activiteiten

    Alles
    Augustinusparochie
    Maria Dymphnakapel Breda