Pastorale brief van onze Bisschop (corona)

“De tijd zijn wij. Zoals wij zijn, zo is onze tijd”
Ter voorlezing op 13/14 juni 2020

Aan de gelovigen in het bisdom Breda,
Aan het begin van dit jaar brak het corona-virus uit en verspreidde zich over de
hele wereld. In maart bereikte het Nederland. Het ging gepaard met
dramatische ingrepen: restaurants en cafés werden in minder dan een uur tijd
gesloten en onze kerken gingen dicht voor publieke eredienst. Alleen een
uitvaart of huwelijk mocht doorgaan met grote beperkingen. De overheid
verzekerde dat hamsteren niet nodig was en dat er voedsel zou zijn in de
supermarkt, maar … ouderen raakten verstoken van contact met dierbaren,
ondernemers raakten opdrachten kwijt, werknemers verloren hun baan. We
moesten afscheid nemen van familie, of trouwe vrienden, op een manier waar
het hart zeer van doet. We gingen onze corona-cijfers vergelijken met die van
andere landen. Langzaam is het besef gegroeid van een nieuwe werkelijkheid.

Voor ons als kerk, als parochianen, pastorale teams en bisschoppen, was het
een hele vreemde ervaring om niet te kunnen samenkomen voor het
sacrament van de Eucharistie en de andere sacramenten. Het is vele eeuwen
geleden dat zoiets is voorgekomen en het was heel heftig. Het heeft ons allen
veel pijn gedaan dat we de vreugde van Pasen en Pinksteren alleen in
beslotenheid konden vieren en met geestelijke communie. We hebben het toch
zo gedaan uit zorg en liefde voor elkaar, een liefde die Christus ons op het hart
gebonden heeft. Liefde maakt vindingrijk en er zijn ook mooie en goede
initiatieven ontstaan waarmee we elkaar nabij konden zijn. De corona-tijd is
een periode geworden waarin mensen meer zijn gaan nadenken over onze
consumptie-maatschappij, over wat wezenlijk is in het leven; we zagen dat de
natuur herademde.

Sinds we in die nieuwe werkelijkheid zijn terecht gekomen hebben we met
spanning de maatregelen gevolgd die de overheid aankondigde en steeds
bijstelde. Op 20 mei werd duidelijk dat de voor 1 juni aangekondigde
versoepeling niet zou worden teruggedraaid. Vanaf die dag zijn de maatregelen
voor het kerkelijke leven verspreid in parochies, religieuze gemeenschappen en
instellingen. Bij die maatregelen is steeds gekeken naar wat waardig en
passend is; en met de inzichten van deskundigen is gekeken naar wat veilig is
voor elkaar. We hebben nu te maken met drie onderscheiden maatregelen: nl.
voor alle gelovigen, voor de bedienaren en voor de kerkgebouwen. Daarmee is
duidelijk dat iedereen betrokken en verantwoordelijk is voor ons kerkelijk leven.
Velen zeggen dat wij een bijzondere tijd beleven, maar dan is het goed te
bedenken wat de H.Augustinus zei van zijn tijd en wat eigenlijk altijd geldt: “De
tijd zijn wij. Zoals wij zijn, zo is onze tijd”.

De bisschoppen hebben gekozen voor een geleidelijke herstart van de publieke
vieringen om de nieuwe werkelijkheid goed gezamenlijk te kunnen inoefenen.
Zo werden per 1 juni gelukkig weer vieringen mogelijk met 30 personen, en
vanaf 1 juli zal dat met 100 personen zijn. Met u kijk ook ik als uw bisschop
daar naar uit. De eredienst is dus weer publiek en vanaf vandaag kunnen we
ook sacramenteel te communie gaan, ook al is het met extra
voorzorgsmaatregelen omwille van veiligheid.

Dit wordt de tijd waarin we meer dan ooit mogen beleven en tonen wie wij zijn.
Wij zijn leerlingen van Jezus Christus, die ons leven heeft gedeeld, die de dood
heeft ondergaan en verrezen is om ons te brengen tot waar we op eigen kracht
niet kunnen komen. Het bijzondere van Jezus is dat Hij helemaal verbonden is
met God en dat Hij daarom –door zich met mensen te verbinden–, een Nieuw
Verbond tot stand kan brengen. Jezus is in heel zijn wezen naar mensen gericht:
als Hij zegt dat Hij iets is (zoals we het vandaag in het evangelie horen: Ik ben
het Levend Brood), dan is Hij dat voor ons. Hij is het voedsel voor ons leven, en
niet alleen voor het lichamelijk leven dat voorbij gaat, maar voor het blijvende,
eeuwige leven. De corona-tijd heeft opnieuw indringend aangetoond, wat voor
ieder van ons een zekerheid is, namelijk dat wij eens zullen dood gaan. Maar in
dit Brood, dat Hij is, blijft het leven van de mens bewaard. Door dat Levend
Brood heb je de kiem van de eeuwigheid in je. Het brood dat Ik zal geven –zegt
Jezus–, is mijn vlees ten bate van het leven van de wereld (Joh 6,51). Het is een
grote vreugde dat wij op deze Sacramentszondag weer de heilige Communie
mogen ontvangen.
De tijd die voor ons ligt, wordt anders dan we gewend waren, maar het is onze
tijd. Deze tijd is niet moeilijker dan welke andere tijd ook; deze tijd is wat wij
ervan maken. Onze tijd is ten diepste niet veel anders dan de tijd waarin Jezus
leefde. De mensen die Jezus als eersten hoorden spreken, wisten nog niet waar
Hij vandaan kwam. Jezus heeft dat geopenbaard: Hij sprak met mensen op hun
manier, over de werkelijkheid van zijn Vader, over de liefde van God. Door het
evangelie spreekt Hij nu met ons. Hij zegt: “Zoals Ik door de Vader die leeft,
gezonden ben en leef door de Vader, zo zend ik jullie”. Dit is dus onze tijd om het
“geheim van het geloof” gestalte te geven: om het te horen, te vieren en te
doen. Het is mijn gebed en wens voor ons allen dat deze Sacramentsdag een
dag van geloof is, en dus vooral ook een dag van warmte en liefde en van thuiszijn bij God, die thuis wil zijn bij ons, ook en juist in deze tijd.
Breda, Sacramentsdag 2020

 Mgr. dr. J.W.M. Liesen
Bisschop van Breda

Meer nieuws

Gezinspastoraat

Langs deze weg willen we u informeren over een aantal […]

Uit het pastoraal team 2020-27

“De tijd zijn wij. Zoals wij zijn, zo is onze […]

Welkom in de kerken van de Augustinusparochie 

Vanaf aanstaande zondag bent u weer van harte welkom tijdens […]

Gedachte 2020-27

Het is alweer juli! Iedereen een gezonde, blijde en liefdevolle […]

Deze tijd – Augustinusmagazine juli 2020

Het zomernummer van het Augustinusmagazine is uit. Komende weken valt […]

Zomerprogramma 2020 Augustinusparochie

Ook dit jaar willen we, ondanks de beperkingen als gevolg […]

Annanoveen

Ook dit jaar willen we weer een Annanoveen houden. Jammer […]

Vieringen per 1 juli

Met ingang van 1 juli a.s. zijn de vieringen in […]

Uit het pastoraal team 2020 – 26

Wees niet Bang. We hebben nu op twee zondagen opnieuw […]

Gedachte 2020 -26

Er zijn 4 belangrijke woorden in het leven; Liefde, eerlijkheid, […]

Pinksterestafette (2)

Op zaterdag 20 juni was er een geloofsgesprek in de […]

Pinksterestafette (1)

Op Pinksteren, zondag 31 mei 2020, startte het Bisdom Breda […]

Anna noveen

Annanoveen,    De Annanoveen wordt dit jaar gehouden in de […]

Schilderij Anna kapel

Hierbij laat ik u weten dat ik een heel oud […]

Uit het pastoraal team 2020-25

Waarom Toch? Afgelopen zondag was het een belangrijke dag in […]

Gedachte 2020-25

De kwaliteit van je leven hangt niet af van wat […]

Dymphna-kapel in het nieuws

Wat leuk! In het Haagse Beemden Nieuws is zomaar een […]

Bestuur benoemt Coördinator gebouwen

    Per 1 juni 2020  is Huub Gerritsen door […]

Vastenactie

Dank u wel! In 2018 was Kerala in India getuige […]

Gedachte 2020 – 24

Echte vrienden Echte vrienden accepteren zoals je bent ze vinden […]

Uit het pastoraal team 2020 – 24

Naar het nieuwe normaal Het is nu juni, zomertijd, waarin […]

Caritascollecte 7 juni

Zorgen voor hen die het moeilijk hebben en mensen helpen […]

Uit het pastoraal team 2020-23

De Verandering De rups had een heftig jaar Waarop zij […]

Gedachte 2020- 23

We zullen nooit meer terug gaan naar normaal Normaal heeft […]

‘Over de Heg’ gaat weer van start op 5 juni

We zaten er met smart op te wachten, elkaar weer […]

Ervaringen in de coronatijd (12)

Jan van den Wijngaard Als je met iemand in gesprek […]

Pinkstergroet 

https://youtu.be/b1fOQLbF4bc   RicharD Lobo

Voor wie steek jij een kaarsje op? op televisie

Op Tweede Pinksterdag presenteert Anita Witzier een speciale editie van […]

Vieringen zonder koren

Zoals bekend worden de vieringen in de parochiekerken per 13 en […]

Uit het pastoraal team 2020-22

We zijn op weg naar Pinksteren, een hoog feest waarop […]

Gedachte 20920-22

Het zijn niet alleen de uitgesproken woorden; het is ook […]

Ervaringen in de coronatijd (11)

Diny Roovers HOE KOMEN WIJ DE CORONATIJD DOOR? Mijn vriend […]

Ervaringen in de coronatijd (7-8-9-10)

Brendon Catlow (7) We live in strange times! Unprecedented times.  […]

Ervaringen in de coronatijd (4-5-6)

Naam bekend bij pastores (4) Zo’n moeilijk opdracht heb ik […]

Ervaringen in de coronatijd (1-2-3)

Jan van Roestel (1) Wat was het wennen, geen kinderen, […]

Gedachte 2020-21

Sommige mensen zullen jouw leven en jouw keuzes nooit begrijpen […]

Uit het pastoraal team 2020-21

Uit het pastorale team Afgelopen zondag deed Pater Richard een […]

Uitnodiging Handelingen van de apostelen – online

Geachte lezer In deze bijzondere Paastijd, tussen Pasen en Pinksteren […]

Ervaring delen

Ervaring delen Beste parochianen, Wij zitten in een moeilijke tijd. […]

Bedankkaartje

Bedankkaartje Wij willen als parochiegemeenschap onze parochianen, die in de […]

Openstelling kerkzaal Lucaskerk

Op iedere maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend, steeds van 09.00 – […]

De  leerhuisavond populisme

De  leerhuisavond populisme aangekondigd op 27 mei in de Lucaskerk, […]

Gedachte 2020- 20

Ik ben  geloof ik behoorlijk ouderwets. Ik geloof namelijk nog […]

Uit het pastoraal team 2020-19

Vrijheid Vrijheid is in deze dagen een woord dat op […]

Gedachte 2020-19

”Vertrouw op jezelf. Je hoeft niet de gehele weg te […]

Rugzakjes

Geweldig, wat een prachtig resultaat!! Het was een ook een […]

Roepingenzondag

In het kader van Roepingenzondag op 3 mei 2020 brengt […]

Online eucharistievieringen

Via Youtube kunt u de online vieringen volgen:  https://www.youtube.com/channel/UCsolAiiuGV1LiF2jdiSE_qw  Ook […]

Voedselbank

Voedselbank: Als gevolg van de Coronacrisis, komen nog meer gezinnen, […]

Persbericht Rugzakjes

PERSBERICHT. Rugzakjes voor kamp Moria op kamp Lesbos voor alle […]

Misintenties 

Beste parochianen, Wij zitten in een moeilijke periode. Wij kunnen […]

SchuldHulpMaatje Breda zoekt bestuursleden

SchuldHulpMaatje Breda zoekt bestuursleden In 2017 is vanuit de diakoniën […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]

SchuldHulpMaatje : maatjes gezocht

Schuldhulpmaatje begeleidt nu ruim 2 jaar in Breda mensen bij […]