Vastenbrief

Maak in je hart ruimte voor God en anderen
Op 17 februari, Aswoensdag, begint de vastentijd. Misschien zal het dit jaar
anders zijn dan we gewend zijn. Waarschijnlijk krijgen wij geen askruisje op
ons voorhoofd, zoals in voorgaande jaren. Maar toch is en blijft het voor ons
een bijzonder periode, waarin wij ons voorbereiden op het Paasfeest, de
Verrijzenis van Jezus. De Veertigdagentijd is een periode van vasten en van
bezinning op ons leven als Christenen. In deze periode kunnen wij proberen
extra sober te leven, meer tijd vrij te maken voor gebed, en in solidariteit
met mensen in nood bij te dragen aan hun materieel welzijn.
Door gebed, vasten en sober leven vernieuwen we onze openheid
naar God en onze naasten. Onze liefde voor God en de naasten worden
oprechter. Deze liefde maakt ons bereid tot sober leven, versterving en
gebed. Jezus zegt: Als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter
u en bid tot uw Vader die in het verborgene is en uw vader die in het
verborgene ziet, zal het u vergelden” (Mt. 6, 6).
Jezus’ uitspraken over het vasten klinken als een echo op wat Hij van
het gebed heeft gezegd. Doe het zonder aandacht te trekken. Voor de
aalmoes, die ook een vorm is van afstand nemen en afstand doen, een vorm
van afzien, geldt hetzelfde (Mt. 6,1-4). Jezus zegt: “Als je aalmoezen geeft,
laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet”. Gebaseerd op deze
woorden van Jezus heb ik het thema gekozen: Maak in je hart ruimte voor
God en anderen. Want ik denk dat wij op dit bijzondere moment meer tijd
kunnen nemen om dichter bij God te zijn. Daardoor kunnen wij onze relatie
met Hem versterken en verdiepen. Ondanks de coronaregels kunnen wij in
deze vastentijd ook dicht bij elkaar zijn. We houden fysieke afstand van
elkaar, maar we kunnen door extra aandacht voor elkaar toch verbonden
blijven. We kunnen voor elkaar bidden en elkaar bemoedigen en steunen.
Het kan een opgave zijn, die wij onszelf tijdens deze Veertigdagentijd
opleggen. Maar het is een bemoedigende gedachte dat de Kerk wereldwijd
met ons mee vast. In ons vasten zijn we met Jezus verbonden, die ons zijn
Geest geeft. Daarom spreken wij van de vasten vieren, wij doen het met
een blij hart en een lachend gezicht, want het is een tijd van genade, een
heilzame tijd. Door te vasten worden wij niet armer, maar rijker, gelukkiger
en vrijer. Ik wens u allemaal een gezegende vastentijd.

Namens het pastorale team,
Rian Supardi svd

 

Maak in je hart ruimte voor God en anderen
Veertigdagentijd en Pasen 2021
Augustinusparochie
Vastenproject 2021: Beroepsonderwijs en Ondernemerschap in
Ontwikkelingslanden.

De campagne van Vastenactie 2021 staat in het teken van het beroepsonderwijs en
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen
namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen
bedrijf op te zetten. De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend
mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan
tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Het is heel belangrijk dat we
nog veel meer mensen een steuntje in de rug willen geven om hen te helpen een
zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen
zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.
Dit jaar ondersteunen wij het beroepsonderwijs in Zambia en ondernemerschap in
Bangladesh. Deze twee projecten kunnen mensen toegang bieden tot onderwijs en
ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten
bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van
onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor
jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun baan.
Daarom zal de Augustinusparochie zich voor deze twee projecten gaan inzetten.
Op zaterdag 6 en zondag 7 maart wordt voor onze Vastenactie in alle kerken
gecollecteerd. U kunt ook geld overmaken op bankrekeningnummer
NL 48 RABO 0150 9915 25 t.n.v. Caritas Augustinusparochie Breda onder
vermelding van Vastenactie 2021.

Verzameling gaven voor de voedselbank
In deze vastentijd kunt u ook denken aan de mensen dichtbij die het niet breed
hebben en voor hulp bij de voedselbank aankloppen.
U wordt van harte uitgenodigd om levensmiddelen voor de voedselbank Breda af
te geven in de kerk in de daarvoor bestemde inzameldoos. Dan zullen wij ervoor
zorgen dat het bij de voedselbank terechtkomt.
Dank namens vele mensen die uw hulp hard nodig hebben.

Meditatiemomenten
In deze veertigdagentijd zijn er op woensdagavond i.p.v. gebruikelijke
oecumenische vespers in de Lucaskerk, digitale meditatiemomenten. Vanaf 24
februari worden deze meditatiemomenten op woensdag om 17.00 uur online
gezet in de digitale veertigdagenkalender. Deze digitale veertigdagenkalender is te
vinden op www.pknbreda.nl. Op zes woensdagen en op Goede Vrijdag staan de
zeven werken van barmhartigheid centraal. Vanaf 20.00 uur kan op de
woensdagavonden een uurtje op Zoom nagepraat worden over de
meditatiemomenten. Om daaraan deel te nemen is het wenselijk je aan te
melden bij media@pknbreda.nl .

VIERINGEN
Kruisweg
Iedere vrijdag is er een Kruisweg in de Franciskuskerk om 19.00 uur (ook online).

Woensdag 17 februari Aswoensdag
Franciscuskerk 9.30 uur
Franciscuskerk 19.00 uur (ook online)
Willibrorduskerk 19.00 uur
Michaelkerk 19.00 uur
Lucaskerk 19.30 uur

Boeteviering
Franciscuskerk woensdag 24 maart 9.30 uur
woensdag 24 maart 19.00 uur (ook online)
Willibrorduskerk donderdag 25 maart 9.00 uur
Michaelkerk vrijdag 26 maart 9.30 uur

Zaterdag- en zondagvieringen
Op de gebruikelijke tijden vieren we de weekendvieringen
van de Veertigdagentijd in de kerken van onze parochie.
Franciscuskerk zaterdag 19.00 uur
Lucaskerk zondag 9.00 uur (ook online)
Willibrorduskerk zondag 9.30 uur
Franciscuskerk zondag 10.30 uur (ook online)
Michaelkerk zondag 11.00 uur
Michaelkerk zondag 13.00 uur Engelstalige viering

Zondag 28 maart Palmzondag
Lucaskerk 9.00 uur Gezinsviering
Willibrorduskerk 9.30 uur Eucharistieviering
Franciscuskerk 10.30 uur Eucharistieviering
Michaelkerk 11.00 uur Eucharistieviering
Michaelkerk 13.00 uur Engelstalige viering

De vieringen van de Goede Week en Pasen worden later bekendgemaakt.
Graag de website van de Augustinusparochie en de infoblaadjes in de kernen
volgen.

Meer nieuws

Misintenties 7 maart 2021 Franciscuskerk

Intenties: Anneke Nabbe – Vos ,Denis Snoijs,Felie Smulders – Oomens […]

Meditatiemoment 10 maart

In de veertigdagentijd worden de gebruikelijke vespers op woensdagavond vervangen […]

Uit het pastoraal team 2021-10

Een jaar later….  Vorige week was ons fotoboek van 2020 […]

Gedachte 2021-10

Vriendschap Vriendschap is als een treinreis sommige stappen in sommige […]

Vastenactie

De afgelopen jaren was het een vast onderdeel van de […]

Misintenties 7maart 2021 Willibrorduskerk

Intenties: Kees Balemans; Petra de Jong; Toon van Haperen e.v. […]

Een lichtje voor jou

Een lichtje voor jou Onder dit motto hebben we de […]

Misintenties 7 maart 2021 Michaelkerk

Parochie intenties van 7 maart 2021. voor de overledenen: Josje […]

Maak kennis met Sycamore

Maak kennis met Sycamore: Nieuw programma voor evangelisatie Op maandag […]

Luisterend oor voor u

Zeker nu in coronatijd is het fijn om eens iemand […]

Naar een missionaire parochie

Op 3 februari ontvingen de vier parochies van Groot Breda […]

Uit het pastoraal team 2021-9

Bekering In het evangelie van afgelopen zondag hoorden we de […]

Geef je mening!

GEEF JE MENING ! Door de corona-pandemie zijn digitale contacten […]

Van vespers naar meditatiemomenten

In de Lucaskerk is het al een aantal jaren de […]

40 dagen voor Pasen op You-Tube

In de 40-dagen tijd zullen we als voorbereiding op Pasen […]

Aanmelden Eerste Communie 2021

In de Augustinusparochie zijn twee Eerste communievieringen. Op zondag 30 […]

Barmartigheid

De Catlow familie woont sinds paar jaren in Nederland. Ze […]

Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen! Ieders bijdrage is […]

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar is het mogelijk om een huispaaskaars te […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]