menu

Aanmelden nieuwsbrief

Uit het pastoraal team 2019 - 42WIE BEN IK?
Mijn volledige naam is Marianus Supardi. En mijn roepnaam is Rian. Ik ben 34 jaar oud. Ik kom uit Flores, Indonesië. Flores is een eiland dat in het Oosten van Indonesië ligt. Ik kom uit een gezin met drie kinderen. Ik heb een broer en een zus, en ik ben de oudste. Mijn vader is rijstboer en mijn moeder is huisvrouw.
Mijn familie is heel toegewijd katholiek. Toen ik klein was, brachten mijn ouders mij naar de kerk. Daarom hield ik van de eucharistie. Heel vaak dacht ik tijdens de eucharistie dat ik ook, zoals de man die de mis gedaan had, zou willen worden. Dit gevoel was heel sterk. Sindsdien begon de roeping om priester te worden zich langzamerhand te ontwikkelen. Natuurlijk wist ik als kind nog niet zo goed wat het betekende priester te worden. Alle mensen in mijn dorp zijn ook katkoliek en dat heeft een sterke invloed op mij gehad om priester te willen worden.
Ik ging naar de basisschool in mijn klein dorpje. Na de basisschool ging ik naar een Klein Seminarie. Daar ben ik zes jaar geweest. Tegen het einde van mijn middelbare schoolopleiding heb ik mij gemeld het Gezelschap van Goddelijk Woord (SVD). Tot mijn grote vreugde werd ik aangenomen. Ik voelde mij aangetrokken tot de SVD om als priester en missionaris naar een ander land te mogen gaan.
Als kandidaat voor de SVD heb ik op drie verschillende plekken mijn opleiding gedaan. Mijn noviciaat – inleiding en proeftijd van twee jaar – heb ik mogen doen in de plaats Nenuk op West Timor. De periode mocht ik afsluiten met het afleggen van mijn eerste gelofte. Daarna ben ik teruggekeerd naar het eiland Flores om aan het SVD Groot Seminarie in Ledalero Filosofie en Theologie te studeren. Na ruim drie jaar werd mij de gelegenheid gegeven om mijn opleiding en studie voort te zetten in Melbourne Australië Natuurlijk was dat voor een grote uitdaging. Ik was nog nooit in een ander land geweest. In Australië moest ik mijn Engels verbeteren en vertrouwd raken met de Australische cultuur. Ik moest nieuwe vrienden maken en voor het eerst mocht ik ervaren wat het betekent in een internationale communiteit te leven. Het was echt wel moeilijk. Gelukkig hebben wij veel van elkaar kunnen leren.
Mijn verblijf in Australië heeft vier jaar geduurd en werd afgesloten met mijn priesterwijding op 31 oktober 2015. Nu ben ik drie jaar en fijf maanden in Nederland. Het is een nieuwe uitdaging om mij in te leven in weer een andere cultuur en weer een nieuwe taal te leren. Het Nederlands was voor mij totaal onbekend. Spoedig na mij aankomst ben ik vanuit mijn communiteit in Nieuwegein in Utrecht aan mijn studie van de Nederlandse taal begonnen. Ik heb veel geleerd, maar mijn Nederlands is nog bij verre niet zo perfect.
Ik blijf leren door mijn private studie, gesprek met mensen, luisteren naar tv, radio en andere akviteiten die ik op dit moment bezig ben. Voor ik in Breda kw

Gedachte 2019-42''Het zijn niet alleen de uitgesproken woorden; het is ook de manier waarop ze worden gezegd.''
Anselm Grün

Trefwoord(en):

Aankondiging Lezing Jan Lucassen: Op woensdag 13 november om 19.30 uur zal in het Mondiaal Centrum Breda de bekende Amsterdamse historicus Jan Lucassen een lezing geven over ‘Vijf eeuwen migratie’ naar aanleiding van zijn boek met de gelijknamige titel. Iedere maand wil het Mondiaal centrum een inleiding laten geven door iemand die gespecialiseerd is in Vluchtelingen c.q Ongedocumenteerden

In ‘Vijf eeuwen migratie’ van historici Leo en Jan Lucassen staat de lange en rijke migratiegeschiedenis van Nederland centraal. De geschiedenis van de afgelopen vijf eeuwen laat zien dat onbehagen over migratie niets nieuws is, maar ook dat tijden van paniek en pessimisme worden afgewisseld door – soms lange – periodes van acceptatie. Met een nuchtere blik kun je vaststellen dat de vestiging van nieuwkomers ontegenzeglijk tot een aantal hardnekkige problemen heeft geleid, maar ook dat hun komst onze samenleving én hunzelf veel heeft opgeleverd. ‘Goed gefundeerde kennis is essentieel wanneer we de werkelijkheid beter willen begrijpen en politieke debatten op een zinvolle manier willen voeren,’ schrijven Leo en Jan Lucassen. ‘Vijf eeuwen migratie’ toetst meningen aan de historische feiten. Het boek groeide uit tot een standaardwerk over migratie in Nederland, en verschijnt nu in een geheel herziene en geactualiseerde editie.
Luister hier naar Met het oog op morgen (NOS) met Leo en Jan Lucassen
Jan Hopman

Eerste Communie 2020 Augustinusparochie BredaIn 2020 zijn er in de Augustinusparochie twee vieringen voor de Eerste Communie:
• Kinderen van Breda-Noord en Haagse Beemden doen hun Eerste Communie op zondag 19 april om 10.30 uur in de Franciscuskerk in Breda-Noord.
• Kinderen van Breda-Oost en Teteringen doen dat op zondag 17 mei om 10.00 uur in de Willibrorduskerk in Teteringen.

Op woensdag 6 november is er om 19.30 uur een informatieavond in de Michaelkerk. U bent van harte welkom.
De voorbereiding begint op zaterdag 25 januari.
Als u uw kind wilt aanmelden (vóór 20-12-2019!), stuur dan een e-mail met de naam van uw kind, uw adres en telefoonnummer naar 1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl t.n.v. Annie Aarts. (06-18842219) U krijgt dan een aanmeldingspakket met alle informatie toegestuurd.

Annie Aarts
Coördinator Eerste Communie
Augustinusparochie Breda

Houwke Zaterdag 19 oktober geen viering in het Houwke

Schoonmaakmiddag H. DympnakapelSchoonmaakmiddag H. Dympnakapel Zaterdag 9 november 14.00 uur start (Dymphnakapel) De kapel is toe aan een grote schoonmaak. Reserveer vast de datum in je agenda. Je bent van harte uitgenodigd de handen uit de mouwen te steken om dit mooie monumentje weer op te frissen. Stuur een berichtje naar bethlehem@augustinusparochiebreda.nl als je mee komt helpen. Alle hulp is van harte welkom. We starten om 14.00 uur en sluiten gezellig af met een kopje soep met een broodje in de kapeltuin.

Neem je poetsdoek, boenwas en emmer mee, dan kunnen we samen aan de slag.

Vele handen maken licht werk.

Leerling van Jezus zijnDe katholieke kerk in Nederland is de afgelopen jaren in snel tempo veranderd. In veel parochies is men niet bij de pakken gaan neerzitten en is een heroriëntatie op gang gekomen. Ook in onze parochie doen we dat door bijvoorbeeld extra aandacht voor een verzorgde liturgie, het ontvangen van mensen voor en na de H. Mis en de herinrichting van de Mariakapel.

Steeds meer wordt beseft dat uiterlijke veranderingen niet genoeg zijn en juist ons geloof te leven en het zelf uitdragen ervan voorop moeten staan. Het bisdom heeft daarvoor initiatieven ontwikkeld met als thema het ‘leerling van Jezus zijn’. Dat blijkt o.a. al met de zondagse Eucharistieviering.

Dat gaan we aanvullen door maandelijks bijeenkomsten te houden waarin we aan de hand van teksten uit de H. Schrift met elkaar spreken over wat het betekent om nú ‘leerling van Jezus’ te zijn. Ook komen er drie parochie-avonden, waarin iemand speciaal op dit thema ingaat.

U kent het bezoek van Jezus aan Martha en Maria (Lc. 10, 38-42). Maria ging zitten aan de voeten van de Heer, om haar persoonlijke relatie met Hem te verdiepen. Dit is een uitnodiging aan u, om dat ook te doen en daarmee ook de onderlinge banden in de parochie te versterken. De Heer zal ons de weg wijzen om vanuit een gegroeid besef van ‘leerling zijn’ gehoor te geven aan zijn opdracht ‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen’ (Mt. 28, 19).

Start van twee groepen in oktober

U bent van harte uitgenodigd tot deelname aan de maandelijkse bijeenkomsten. Deze vinden plaats op ofwel donderdagochtend, voor- afgaand aan de H. Mis en Aanbidding, ofwel op vrijdagavond, vooral voor hen die werken of studeren.
We gaan ervan uit dat u probeert zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Later instappen is ook mogelijk.

Waar
Ontmoetingsruimte bij de H. Antoniuskathedraal St. Janstraat 8
4811 ZL Breda

Wanneer
Donderdagochtend van 10.00 tot 11.45 uur
2019: 3 oktober, 7 november en 12 december
2020: 9 januari, 6 februari, 12 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni
Vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
2019: 11 oktober, 8 november, 13 december,br> 2020: 10 januari, 7 februari, 13 maart, 3 april, 8 mei en 12 juni

Open uitnodiging parochieavonden Het parochiebestuur en pastores willen het Parochieplan 2019 – 2023 voor de H. Augustinusparochie graag bespreken met parochianen en belangstellenden.
Daarvoor zijn bijeenkomsten gepland per parochiekern in oktober en november 2019.
We presenteren de plannen voor de kerkgebouwen, de financiële situatie van onze parochie en de plannen voor parochievernieuwing.
De avond is vooral informatief maar er is ook ruimte voor discussie, het geven van advies en het maken van plannen.
De parochieavonden zijn gepland op
• 10 oktober in de Franciscuskerk,
• 24 oktober in Teteringen (Dorpsherberg),
• 31 oktober in de Lucaskerk,
• 14 november in de Michaelkerk
De aanvang is steeds om 19.30 u.
U bent van harte welkom !

Trefwoord(en):

Kopij / Aanmelden NieuwsbriefAanmelden / afmelden of een wijziging voor de nieuwsbrief s.v.p. rechtsboven in via de aanmeldknop op de home pagina van deze site

Of klikken op deze link
 
Voor vragen / opmerkingen of kopie voor de nieuwsbrief kunt u de mail versturen naar: marrydon@hotmail.com

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.