menu

Aanmelden nieuwsbrief

Uit het pastoraal team 2019- 46Op zondag 3 november 2019 kwam de Gebedskring voor Roepingen bij elkaar in de Heilige Antoniuskathedraal te Breda. Het werd een bijeenkomst waar diaken Vincent de Haas en pastoor Richard Lobo van de H. Augustinusparochie getuigden van hun roeping en de aanwezigen baden voor roepingen. Na de getuigenissen baden de deelnemers de vespers.

Pastoor Richard Lobo is afkomstig uit het zuiden van India en sinds 2011 in Nederland. Twee jaar geleden kwam hij het team in Breda versterken. Zijn familie is enkele eeuwen geleden door Portugese missionarissen tot het katholicisme bekeerd. Hij heeft twee broers die ook priester zijn. Als kind bezocht hij dagelijks de kerk. Zo kwam hij in contact met priesters en zusters. “Hun toewijding aan Jezus Christus en de mensen heeft mij geraakt,” vertelde hij. Toen hij vijftien jaar was zat zijn oudere broer op het seminarie. “Zijn voorbeeld en gebed hebben mij geholpen de stap naar het seminarie te zetten.”

“U heeft mij hierheen gebracht. Doe met mij wat u nodig vindt.” Als God mij geroepen heeft, zal God mij ook de weg wijzen.”

Na een roepingenkamp koos Richard voor de Sociëteit van het Goddelijk Woord (Societas Verbi Divini). Achter zijn naam zie je daarom vaak de afkorting SVD staan. Na pittige studies in andere delen van India besloot hij verder te gaan. Het voordeel van deze fase was dat hij kennis maakte met andere culturen en stammen in het multiculturele India. Toen hij eenmaal zijn eeuwige professie had afgelegd en voor de priesterwijding stond, koos Richard ervoor in Nederland te gaan werken. Op 21 november 2011 landde pater Lobo in Nederland.
Na zijn taalstudie ging hij aan de slag in Den Haag. Daar werkte hij met veel vreugde. Hij geeft toe dat hij het moeilijk vond om in 2017 naar Breda te gaan. Pater Lobo: “Ik zoek naar wegen om de mooie dingen die ik ervaar met anderen te delen. In mijn werk voel ik mij gesteund door een goede gemeenschap. Zowel het leven in de communiteit als het gebed zijn van belang voor mijn leven. Ik heb nooit gedacht dat de Geest mij naar Breda zou brengen. God wijst ons geleidelijk de weg. Ik geef me aan deze weg over en bid: “U heeft mij hierheen gebracht. Doe met mij wat u nodig vindt.” Als God mij geroepen heeft, zal God mij ook de weg wijzen.”

Gedachte 2019-46''Een brutaal mens heeft de halve wereld;
een tevreden mens de gehele wereld.''
H.C.M. Huibert

Trefwoord(en):

Advent en Kerstpakkettenactie 2019. Zoals elk jaar, is er ook dit jaar een actie in de advent, deze keer gaat onze aandacht naar de Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru.
Maar…we willen ook iets doen dicht bij huis, daarvoor is onze jaarlijks kerstpakkettenactie.
In de Augustinusparochie willen we een kerstpakketje bezorgen bij gezinnen en alleenstaanden, die een ruggensteuntje wel kunnen gebruiken.
We willen daarvoor wat luxere levensmiddelen inzamelen, die we dan mooi verpakt bezorgen. We denken hierbij aan een lekker snoepje, een kerstbrood, een luxe koekje, koffie thee een flesje sap of wijn. Iets lekkers voor kinderen, Natuurlijk kan het ook een lekkere fles douche shampoo zijn of een lekkere crème. Er is zoveel….. Mocht u onze actie liever financieel willen steunen, dan kan dat natuurlijk ook.
Achter in de kerk is daarvoor een inzameling bus. Hij kan u niet ontgaan.

Weet u iemand in uw omgeving die ook wel eens wat extra’s kan gebruiken in de vorm van een pakket, geef dat dan even aan ons door. Ook als u iemand kent die wel een steuntje in de rug kan gebruiken mag u dat aan ons melden.
Wij zorgen dan voor een kleine attentie waardoor er even een beetje extra aandacht is voor die persoon. Vul het formulier in dat achter in de kerk ligt en doe het in de daarvoor bestemde bus, dan zorgen wij dat het voor elkaar komt.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Het Pastorale team

Omdat we de pakketten tijdig bij de mensen willen bezorgen beginnen we met de inzameling op zondag 17 november. U kunt uw bijdrage inleveren tot en met zondag 16 december.

Trefwoord(en):

Benoeming tot pastorPater Richard Lobo is per 6 november 2019 benoemd tot Pastoor van de Augustinusparochie Breda.
Tot nu toe had hij de functie van Parochie Administrator.

Trefwoord(en):

Kinderproject in de MichaëlkerkMet de doop van uw kinderen bent u een geloofsopvoedingstraject gestart. Dat is soms moeilijk (kinderen kunnen moeilijke vragen stellen!), dus daar willen wij u graag bij helpen. We doen dat in de Michaëlkerk, Hooghout 67, op zaterdagmiddagen.
Tot en met Kerstmis ziet het schema er zó uit:
Zaterdag 30 november 13.15-15.00: Advent en verwachting
Zaterdag 14 december 13.15-15.00: Een kijkje naar Kerstmis
Zaterdag 21 december 13.15-15.00: Alle liedjes oefenen voor de Kerstviering
Dinsdag 24 december 19.00 uur: gezinsviering Kerstmis
Leiders: Mirjam Tielemans (catechese), Monique Tonino (zang)
De kinderen krijgen in mogelijkerwijs 3 groepen de uitleg:
4-6 jaar (nog niet kunnen lezen)
7-9 jaar
10-12 jaar
Er is na een gezamenlijk startmoment 20 minuten uitleg over het thema, 20 minuten het leren van een toepasselijk lied en 20 minuten spel rond het thema.
Tot slot zingen we samen het geleerde lied.
We zoeken nog iemand erbij om te helpen bij het onderdeel spel!
info: m.tonino@hccnet.nl

Nieuw lid in het parochiebestuurJel van Geffen woonachtig in Haagse Beemden is op 11 september 2019 benoemd tot lid van het parochiebestuur.
R. Lobo

Taizéviering in de MichaelkerkOp zaterdag 7 december, 19.00 uur is er in de Michaelkerk, weer een Taizéviering. De viering heeft onder andere tot doel te bidden voor de eenheid onder de christenen.
Thema is de macht van barmhartigheid. Een belangrijke rode draad in de Bijbel. Door de woorden van Jezus te overwegen vinden we alle ruimte om met anderen ons geloof vieren. En zo kunnen we samen een weg van hoop en vertrouwen inslaan. Dat schept weer ruimte voor onszelf, voor onze eigen zoektocht en ruimte om ons te openen voor God. De sfeer van de viering wordt bepaald door muziek, zang, gebed en stilte. Er zijn gemakkelijk mee te zingen liederen. Stilte om het evangelie tot je door te laten dringen.
Van harte welkom.

Trefwoord(en):

Vespers Kapel Maria Mater DeiZaterdag 23 november, om 19.00 uur, bidden de zusters van de congregatie Allen voor Alles samen met ons de vespers in de kapel van Maria Mater Dei, Brabantlaan 5, Breda.
De apostel Paulus schrijft: zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen. De vespers wordt al eeuwen door de Kerk gebeden, en bestaat uit psalmen, het evangelie van de zondag en stille overweging. We stellen omwille van het roepingenpastoraat in het bisdom het Sacrament uit, en aanbidden. Heel die vespers is dus een bijzondere intentie voor roepingen. We bidden dat God mensen roept die met ons mee willen doen in de parochie, of die ons willen voorgaan in geloof. Na het zingen van het Tantum Ergo volgt de zegen met het Sacrament.
Graag nodigen wij u uit met de zusters en met ons mee te bidden, te zingen en te mediteren.

Augustinuskoor Tweede KerstdagNa een periode van rust na de intensive repetities voor de Chrismamis in april is het Augustinuskoor door het pastoraal Team van de Augustinusparochie gevraagd om te zingen in de Augustinusviering op Tweede Kerstdag om 10.30 uur in de Lucaskerk in de Haagse Beemden.
We repeteren op de zaterdagochtenden van 30 november, 14 en 21 december van 9.30-11.30 uur in de Franciscuskerk aan het Belgiëplein in Breda Noord.
Wilt u ook meedoen?
Mail uw naam en telefoonnummer en welke partij u wilt zingen door aan hannekeoomen@online.nl
Van harte welkom!
Hanneke Oomen

Trefwoord(en):

Feestweekend 10 jaar MichaelkerkVrijdag 29 november 2019

Lezing door Leo Fijen
Thema: Vernieuwing van kerkelijk leven begint met dankbaarheid en luisteren
Inloop vanaf 19.00u
Aanvang: 19.30u

Zaterdag 30 november 2019

Filmmiddag
Met een korte inleiding en nabespreking
Film: Yo también
Inloop: 13.00u
Aanvang: 13.30u

Concert
Een concert met medewerking van
• Dames- en herenkoor Michael, ondersteund door enkele leden van het Franciscuskoor
• Zanggroep Inspiration
• Organist Jan Willems.
Inloop: 19.30u
Aanvang: 20.00u

Zondag 1 december 2019

Feestelijke eucharistieviering
In samenwerking met de Engelstalige en Antilliaanse gemeenschap
Met medewerking van Zanggroep Inspiration
Aanvang: 11.30u
Na afloop is er in de ontmoetingsruimte een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers en een drankje met een hapje.
Bekijk ook de bijlage!

Bijlage(s):

Wat geloof ik eigenlijk?Praat je wel eens met iemand over je geloof? Wat geloof je? Hoe belangrijk is het geloof voor je? Wat voor rol speelt je geloof in je leven? Nog een stap verder: waarom leef ik eigenlijk, wat is de zin van mijn leven. Ben ik gelukkig zoals ik nu leef?

Een aanbod voor jou
Vragen die ieder mens heeft. Heel herkenbaar. Antwoorden zijn niet zo eenvoudig. Wil je een poging doen om samen een antwoord te vinden? Meld je dan aan voor een 10-daagse cursus. Een aanbod van de katholieke kerken in Breda.

Hoe ziet het programma eruit?
De bijeenkomsten bestaan uit een gezamenlijk maaltijd, een korte lezing en een groepsgesprek.
De lezingen geven een verdieping in het katholieke geloof en behandelen vragen als: Wie is Jezus nu eigenlijk, Hoe kun je geloven? Waarom zou je de Bijbel lezen, Wie is de H. Geest, Hoe zit het met het kwaad in de wereld en wat is de betekenis van bidden. In de groepsgesprekken spreken we met elkaar als (niet-) (of een beetje-) gelovige over de onderwerpen.

11 bijeenkomsten: waar en wanneer?
Er zijn 11 bijeenkomsten om de week op donderdagvond en een op zaterdag.
Plaats: de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk, Hooghout 67, in Breda
Aanvang: 18.30 uur tot 21.30 uur.
We beginnen op 16 januari 2020, de laatste bijeenkomst is gepland op 14 mei 2020.
Meer informatie vragen of aanmelden kan bij Hanneke Oomen

Trefwoord(en):

Vier seizoenen koffiemiddag in de MichaelkerkMaandag 18 november 2019 komen wij weer samen voor de 3-maandelijkse koffiemiddag in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk.
Even gezellig koffiedrinken, wat buurten, enkele gedichten en……….wellicht is er nog iets te winnen.,br> Tot slot nog een lekker glaasje natuurlijk. De aanvang is 14.00 uur en IEDEREEN is van harte welkom.
Voor deze middag, met koffie/thee en een drankje vragen wij u ter tegemoetkoming in de kosten een bijdrage van € 2,00. Wij kijken er weer naar uit u te ontmoeten.

Aankondiging Lezing Jan Lucassen: Op woensdag 13 november om 19.30 uur zal in het Mondiaal Centrum Breda de bekende Amsterdamse historicus Jan Lucassen een lezing geven over ‘Vijf eeuwen migratie’ naar aanleiding van zijn boek met de gelijknamige titel. Iedere maand wil het Mondiaal centrum een inleiding laten geven door iemand die gespecialiseerd is in Vluchtelingen c.q Ongedocumenteerden

In ‘Vijf eeuwen migratie’ van historici Leo en Jan Lucassen staat de lange en rijke migratiegeschiedenis van Nederland centraal. De geschiedenis van de afgelopen vijf eeuwen laat zien dat onbehagen over migratie niets nieuws is, maar ook dat tijden van paniek en pessimisme worden afgewisseld door – soms lange – periodes van acceptatie. Met een nuchtere blik kun je vaststellen dat de vestiging van nieuwkomers ontegenzeglijk tot een aantal hardnekkige problemen heeft geleid, maar ook dat hun komst onze samenleving én hunzelf veel heeft opgeleverd. ‘Goed gefundeerde kennis is essentieel wanneer we de werkelijkheid beter willen begrijpen en politieke debatten op een zinvolle manier willen voeren,’ schrijven Leo en Jan Lucassen. ‘Vijf eeuwen migratie’ toetst meningen aan de historische feiten. Het boek groeide uit tot een standaardwerk over migratie in Nederland, en verschijnt nu in een geheel herziene en geactualiseerde editie.
Luister hier naar Met het oog op morgen (NOS) met Leo en Jan Lucassen
Jan Hopman

Open uitnodiging parochieavonden Het parochiebestuur en pastores willen het Parochieplan 2019 – 2023 voor de H. Augustinusparochie graag bespreken met parochianen en belangstellenden.
Daarvoor zijn bijeenkomsten gepland per parochiekern in oktober en november 2019.
We presenteren de plannen voor de kerkgebouwen, de financiële situatie van onze parochie en de plannen voor parochievernieuwing.
De avond is vooral informatief maar er is ook ruimte voor discussie, het geven van advies en het maken van plannen.
De parochieavonden zijn gepland op
• 10 oktober in de Franciscuskerk,
• 24 oktober in Teteringen (Dorpsherberg),
• 31 oktober in de Lucaskerk,
• 14 november in de Michaelkerk
De aanvang is steeds om 19.30 u.
U bent van harte welkom !

Trefwoord(en):

Kopij / Aanmelden NieuwsbriefAanmelden / afmelden of een wijziging voor de nieuwsbrief s.v.p. rechtsboven in via de aanmeldknop op de home pagina van deze site

Of klikken op deze link
 
Voor vragen / opmerkingen of kopie voor de nieuwsbrief kunt u de mail versturen naar: marrydon@hotmail.com

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.