menu

Aanmelden nieuwsbrief

Uit het pastoraal team 2019 - 8Dankbaar
Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. (1 Tes 5:16-18)

Dankbaar zijn voor al het goede dat er in je leven gebeurt is niet moeilijk. Maar dankbaar zijn voor heel je leven – voor goed en kwaad, blije en zorgelijke momenten, voor alles wat gelukt en mislukt is, voor wat beloond en niet beloond is – vergt geestelijke oefening. Dankbare mensen zijn we pas echt als we dank kunnen zeggen voor alles wat het leven ons gebracht heeft.

Zolang we ons leven verdelen in mensen en gebeurtenissen die we ons willen herinneren, en andere die we willen vergeten, accepteren we ons leven maar gedeeltelijk. Dan beschouwen we de volheid van ons wezen niet als een geschenk van God, als een leven om dankbaar voor te zijn. We hoeven niet bang te zijn om onder ogen te zien wat er in ons leven is gebeurd. Vertrouw erop dat je daarin al gauw Gods liefdevolle sturende hand zult ontdekken.

P. Richard Lobo

Gedachte 2019 - 8''Een vermoeid lichaam verkwikt door rust.
Een vermoeide geest verfrist door plezier.
''
Thomas van Aquino

Trefwoord(en):

Kanselbericht H. Augustinusparochie weekend 17 februari 2019Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van de H Augustinusparochie wil ik u de volgende mededeling doen.

Sinds 2008 is diaken Ben Hendriksen werkzaam in onze parochie. Over enkele jaren zal hij met emeritaat gaan. Ben Hendriksen heeft de bisschop gevraagd of hij in de komende jaren nog een nieuwe benoeming mag krijgen, om in een andere parochie nieuwe impulsen te kunnen geven en nieuwe ervaringen te kunnen opdoen. Ben heeft aangegeven voor een deel van zijn tijd nog graag werkzaam te blijven in onze parochie.

Na goed onderling overleg van het bisdom met de pastorale teams en parochiebesturen van onze parochie en van de H. Maria Magdalenaparochie in Breda-West en Prinsenbeek heeft de bisschop van Breda besloten om Ben Hendriksen met ingang van 1 april te benoemen tot diaken en lid van het pastoraal team van de H. Maria Magdalenaparochie. In die parochie is onlangs een vacature ontstaan. Ben krijgt in de Maria Magdalenaparochie een aanstelling voor 80% van de werktijd en hij zal voor 20% van zijn tijd werkzaam blijven in onze parochie. Ben blijft in onze parochie betrokken bij verschillende gespreksgroepen, bij de zorg voor communicatie en het parochieblad, en bij parochiële en oecumenische activiteiten in en rond de Lucaskerk.

Het parochiebestuur en het pastoraal team zijn blij dat Ben in de komende jaren verbonden blijft aan onze parochie en dat we van zijn ervaring en kunde gebruik kunnen blijven maken. We zijn voor Ben blij dat hij de kans krijgt om nieuwe ervaringen op te kunnen doen in een andere parochie.

Omdat Ben Hendriksen werkzaam blijft in onze parochie is er geen afscheidsviering voorzien. Het zal wel duidelijk zijn dat we hem in de komende jaren minder in onze parochie zullen tegenkomen. Graag wensen we Ben alle goeds.

Met het bisdom zijn we in gesprek over de invulling van het pastoraal team in onze parochie in de toekomst

Trefwoord(en):

Huispaaskaarsen Met Pasen vieren wij de opstanding van onze Heer Jezus Christus, zijn overwinning op de dood.
In de liturgie wordt deze verrijzenis verbeeldt door het binnendragen van de paaskaars in de paasnacht. ‘Zoals de Israëlieten op weg naar het beloofde land in de nacht door een vuurzuil werden geleid, zo volgen christenen de verrezen Christus.’
De symbolisch versierde paaskaars heeft vanaf dat moment een centrale plaats en betekenis in de liturgische samenkomsten in het komende jaar: De verrezen Heer is aanwezig te midden van de verzamelde geloofsgemeenschap.
In de viering van de Paasnacht wordt het vuur gezegend en onder de gelovigen verbreidt. Zij dragen het licht in hun hart en nemen het mee naar hun huizen.
In de komende paasnacht zullen er ook huispaaskaarsen gezegend worden die tot doel hebben het licht van de verrijzenis mee naar huis te nemen.
Het is mogelijk om zo’n versierde paaskaars voor thuis aan te schaffen. Deze z.g. huispaaskaars heeft dan uiteraard een aangepast formaat, kleiner dus dan die in de kerk.
Bij het secretariaat van uw parochiekern kunt u tot uiterlijk18 maart 2019 uw huispaaskaars bestellen en afrekenen.

Pastor Ben Hendriksen

Eerste Communie 2019 Augustinusparochie BredaEerste Communie 2019 Augustinusparochie Breda

In 2019 zijn er in de Augustinusparochie twee vieringen voor de Eerste Communie:
• Kinderen van Breda-Noord en Haagse Beemden doen hun Eerste Communie op zondag 19 mei om 10.30 uur in de Franciscuskerk in Breda-Noord.
• Kinderen van Breda-Oost en Teteringen doen dat op zondag 26 mei om 10.00 uur in de Willibrorduskerk in Teteringen.
De voorbereidingstijd vindt plaats tussen carnaval en Pasen.
Als u uw kind wilt aanmelden (vóór 1-2-2019!), stuur dan een e-mail met de naam van uw kind, uw adres en bij welke kerk u hoort naar 1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl t.n.v. Annie Aarts. (06-18842219) U krijgt dan een aanmeldingspakket met alle informatie toegestuurd.

Annie Aarts
Coördinator Eerste Communie
Augustinusparochie Breda

Vormsel 2019Als uw zoon of dochter in groep 8 zit, mag hij of zij het sacrament van het heilig vormsel ontvangen in de kerk. De vormselviering vindt plaats op de vrijdag voor Pinksteren, 7 juni 2019. Graag bereiden we uw kind voor op het vormsel. Het doel van deze voorbereiding is om u te ondersteunen in de geloofsopvoeding van uw kind. Wij bieden uw kind de gelegenheid om op een eigen manier haar of zijn geloof verder te ontdekken, te verdiepen en te verbreden.

Het aanbod dat we de vormelingen bieden, bestaat uit de startzondag, twee zaterdagen in een klooster, en een drietal andere activiteiten.

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het vormsel: Hoe wordt de voorbereiding vorm gegeven? Of wat houdt het voor mij als ouder in?
Om op deze en andere vragen een antwoord te geven, organiseren wij een startzondag
op zondag 24 februari 2019, om 10.00 uur
in de Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda. (om 9.45 uur staat de koffie klaar)


Graag horen we van u of uw kind mee wil doen met de voorbereidingen. De aanmelding kan digitaal, en wel naar emailadres hannekeoomen@online.nl. We ontvangen uw aanmelding graag zo snel mogelijk, uiterlijk 1 februari 2018. U krijgt vervolgens digitaal het aanmeldformulier toegestuurd en de data met het volledige programma.

Werkgroep Vormsel

Kopij / Aanmelden NieuwsbriefAanmelden / afmelden of een wijziging voor de nieuwsbrief s.v.p. rechtsboven in via de aanmeldknop op de home pagina van deze site

Of klikken op deze link
 
Voor vragen / opmerkingen of kopie voor de nieuwsbrief kunt u de mail versturen naar: marrydon@hotmail.com

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.