menu

Aanmelden nieuwsbrief

Uit het pastoraal team 2019- 16Het graf is leeg

De steen was weggerold en het graf was leeg. Achter die woorden gaat een hele symboliek schuil. Het graf is het symbool van de dood.
De steen was weggerold. In die tijd gebruikte men als graf een rotsspelonk die men afsloot met een grote steen. Die steen hield a.h.w. de dode gevangen in het graf, maar Jezus was niet in de dood gevangen te houden. Alles in zijn optreden was gericht op leven, en daarom kon de dood hem niet binden aan het graf.
Met Goede Vrijdag leek alles afgelopen, voorbij, maar de grote paaservaring van zijn leerlingen was: het is niet afgelopen: wat hij begonnen is, gaat door. Dat was een geweldige en schokkende ervaring van zijn vrienden van het eerste uur de steen was weggerold, ook de steen in hun hart. Ontmoedigd, teleurgesteld, verdrietig zaten ze a.h.w zelf in een graf, gevangen in het graf van de moedeloosheid en de machteloosheid, van het niet begrijpen dat het zomaar voorbij was.
Maar toen zagen ze opeens licht, vol twijfels weliswaar maar toch: ze beseften dat hun Jezus niet dood te krijgen was, dat Hij doorging, dat zijn boodschap, zijn levenswerk doorging. Zo kwamen ze aarzelend, voetje voor voetje, blij en angstig tot het paasgeloof: Jezus leeft. Die ingrijpende paaservaring zette de leerlringen weer in beweging, ook zij moesten verrijzen uit het graf waarin ze op Goede Vrijdag terecht gekomen waren: het graf van bittere en vrlammende teleurstelling, van hoge verwachtingen die de bodem werden ingeslagen, van hoop die veranderde in wanhoop, van dromen die bedrog bleken te zijn.
En nu zijn we bijna 20 eeuwen verder en wat betekent Pasen voor ons? Zitten we misschien een beetje opgesloten in een graf van onmacht, van wel willen maar niet kunnen, zijn we misschien een beetje dood, als gelovige mensen. Moeten we wellicht eerst de steen ervoor wegrollen, de steen die vele namen kan dragen: de steen van sleur en gewenning, de steen van gemakszucht, de steen van teleurstellingen, teleurstellingen ook in die kerk van Jezus, misschien om zijn verstardheid, misschien om zijn vernieuwingen. Alleen als we die steen kunnen wegrollen, alleen dan wordt het echt Pasen. Dan alleen kunnen wij vandaag leven vieren, hoop, toekomst, vreugde. In deze zin wens ik u allen een zalig Paasfeest toe.

P. Richard Lobo

Gedachte 2019 - 16''Volhouden en doorzetten zijn tekenen van enorme kracht.,br> Maar soms is een nog grotere kracht vereist om te durven loslaten.''
Ann Landers

Trefwoord(en):

Augustinusviering Tweede PaasdagDe Augustinusviering van 2de Paasdag is In de Willibrorduskerk in Teteringen.
De voorgangers zijn pater R. Lobo en pater E. Owusu.
De viering begint om 10.30 en na afloop is er koffie..
Weet dat u welkom bent!

Trefwoord(en):

Beloken Pasen De zondag na Pasen (zondag 28 april) is het Beloken Pasen.
We vieren dan het feest van de Goddelijke Barmhartigheid, tijdens de Engelstalige viering in de Michaelkerk.
De viering van Beloken Pasen begint rond half twee.
Vanaf kwart voor één is er gelegenheid voor persoonlijke boete.
Om kwart over één is er Divine mercy chaplet / een soort rozenkransgebed van de Goddelijke genade, daarna volgt de viering.
Na de viering is er een gezellig samenzijn.

Inspiration zingt met PasenAanstaande zondag 21 april zal er in de Michaelkerk een eucharistieviering plaatsvinden die wordt voorgegaan door R. Lobo.
De dienst vangt aan om 11:30 uur m.m.v Zanggroep Inspiraton .
Graag nodigen we u hierbij uit om deze bij te wonen.

Trefwoord(en):

Paasviering in de FranciscuskerAanstaande zondag 21 april zal er in de Franciscuskerk een Paasviering plaatsvinden die wordt voorgegaan door Ben Hendriksen.
De dienst vangt aan om 10:30 uur en zal worden opgeluisterd door het Jeugd- Jongerenkoor Franciscus.
Graag nodigen we u hierbij uit om deze bij te wonen.

Palmzondag in de LucaskerkPalmzondag in de Lucaskerk, kinderen met mooie Palmpasenstokken

Goede VrijdagGoede Vrijdag Goede Vrijdag 19 april
In alle parochiekernen is de kruiswegviering ‘s middags om 15.00uur.
De kruisverering is ’s avonds om 19.00uur in de Michaelkerk.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de kruiswegviering in uw parochiekern te komen, dan bent u van harte welkom ’s avonds om 19.00 uur in de Michaelkerk aan het Hooghout

Chrismamis 2019 in de Augustinusparochie BredaOp woensdag 17 april wordt de chrismamis gevierd.
Tijdens deze plechtigheid worden de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving gezegend en wordt het heilig Chrisma gewijd. De bisschop is de celebrant van de chrismamis.
Uit alle parochies, caritasinstellingen, kloosters, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen wordt een afvaardiging uitgenodigd naar deze viering. Na afloop van de viering ontvangen zij in de kerk de olie voor de doopleerlingen, voor de ziekenzalving en het heilig Chrisma.
Iedere parochie wordt vriendelijk gevraagd om naar de chrismamis een kleine gave -luxere levensmiddelen- mee te brengen voor de voedselbank.
Ook de Augustinusparochie wil gehoor geven aan deze vraag en heeft in de 4 parochiekernen een doos klaarstaan waar de parochianen hun gaven in kunnen doen.
De chrismamis 2019 vindt plaats op woensdag 17 april om 19.00 uur in de kerk van de H. Willibrordus, Kerkstraat 1, Teteringen.

Oecumenische vespers 40-dagentijd 2019 LucaskerkOok dit jaar worden in de Lucaskerk tijdens de 40-dagentijd weer oecumenische vespers georganiseerd.
Deze vinden plaats op de woensdagen 13, 20 en 27 maart en 3, 10 en 17 april, steeds om 19.30 uur in de Lucaskerk.
Het thema voor deze serie vespers is:
De zeven laatste woorden.
Iedereen is van harte uitgenodigd om aan een of meer van deze vieringen deel te nemen.
Peter van Gurp

Trefwoord(en):

Kopij / Aanmelden NieuwsbriefAanmelden / afmelden of een wijziging voor de nieuwsbrief s.v.p. rechtsboven in via de aanmeldknop op de home pagina van deze site

Of klikken op deze link
 
Voor vragen / opmerkingen of kopie voor de nieuwsbrief kunt u de mail versturen naar: marrydon@hotmail.com

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.