menu

Aanmelden nieuwsbrief

Uit het pasoraal team 2018- 3Installatie toespraak van Pater Richard Lobo
Beste allen, Ik verwelkom u allen, in het bijzonder bisschop Liesen en de genodigden uit Hoorn, Amsterdam, Den Haag, Schiedam, en vertegenwoordigers van verschillende Christelijke kerken en vertegenwoordigers van verschillende instellingen. Ik ben medio september aarzelend, maar met goede hoop uit Den Haag vertrokken; ik heb het Haagse bakje verruild voor het Brabantse borreltje. Ik was blij met mijn werk in Den Haag waar ik mijn pastorale werk nog maar net had opgebouwd. Toen kwam er een verzoek van de provinciaal en zijn raad dat ik naar Breda moest gaan om het team te versterken. Ik wist dat het een leuke uitdaging zou zijn. En terecht, nu krijg ik immers als parochieadministrator extra verantwoordelijkheid. Daar heb ik niet om gevraagd en ik heb er ook nooit van durven dromen in Nederland die taak op mijn schouders te nemen. Wij hebben hier het afgelopen jaar onze nieuwe SVD-communiteit van priesters uit verschillende landen gesticht. Onze stichter Arnold Janssen had een droom om het Woord aan de mensen te verkondigen. Hij heeft ons een voorbeeld gegeven om de tekenen van de tijd te verstaan. Daarom is het niet de bedoeling dat wij de opengevallen gaten van de Nederlandse priesters gaan vullen, maar vooral missionair in onze maatschappij bezig zijn. Wij zijn blij dat wij deze kans gekregen hebben om hier in onze buurt iets te kunnen betekenen. Zeker geven wij voldoende aandacht aan de opbouw van de Augustinusparochie. Ik ben dankbaar voor de inbreng van bestuursleden, teamleden, teamondersteuners, kerncommissiegroepen en tal van vrijwilligers die dag en nacht hun krachten inzetten voor de opbouw van onze gemeenschap. Speciale en hartelijke dank aan Bert Wooning voor zijn inzet gedurende de afgelopen anderhalf jaar.
In onze gemeenschappen merken wij diversiteit door de komst van migranten. Er zijn er velen die hier al regelmatig diensten komen vieren. Wij creëren een thuisgevoel voor deze mensen en kunnen ook hun krachten en wijsheid inzetten voor de opbouw van onze gemeenschap, als vrijwilligers. Een speciaal verzoek richt ik tot de parochianen van buitenlandse afkomst: gebruik uw kracht en zet haar voor de gemeenschap in. Wij willen als pastors meer tijd besteden aan de diaconie en het bezoek aan mensen en minder tijd achter het bureau doorbrengen. Daarvoor zullen wij binnenkort nieuwe leden voor de kerncommissies gaan benoemen. Wij kunnen niet zonder vrijwilligers de kerk opbouwen.

Uit het pastoraal team 2018 - 3aAandacht maakt alles mooier is de reclamezin van Ikea. Voor ons allemaal zou dit moeten gelden. Als wij aandacht aan het woord van de Bijbel schenken, zou het ons zeker helpen om onze aandacht te richten op onze kerk, op onze parochianen en op onze omgeving. Deze aandacht zou het leven van iedereen mooier maken. Er zijn heel veel redenen om te klagen, er zijn er ook een paar dat ik een virus zou willen noemen, namelijk zij die altijd klagen en gemeenschappen kapot maken met hun roddels. Er zijn duizend redenen om blij te zijn. Wij kunnen samen de blijde boodschap met anderen delen en dat zou erg aantrekkelijk zijn. De eerste Christengemeenschap deelde de blijde boodschap; dat maakte mensen nieuwsgierig om uiteindelijk volgeling van Jezus te worden. Ik denk dat de eerste christengemeenschap ons voorbeeld zou moeten zijn. Laten wij de waarden van de eerste christenen - gebed, diaconie, aandacht en samenwerking - meenemen en laten wij ons best doen om toch vurig Jezus’ ideeën met elkaar te delen. Bid voor mij a.u.b. en voor ons team, zodat wij allemaal samen deze kerk kunnen opbouwen.

Gedachte 2018 - 3''Er is niets mis met verandering, zolang het in de goede richting is.''
Winston Churchill

Trefwoord(en):

KerstontbijtOp Tweede Kerstdag is er een kerstontbijt voor de gehele Augustinusparochie georganiseerd o.l.v. PKC-er Angelique Herremans met de hulp van vele vrijwilligers die in de vroege uurtjes van 2e Kerstdag hebben geholpen met dit ontbijt.
Er kwamen ruim 45 mensen op af, een gezellig samenzijn en een mooi moment van ontmoeten. Een deel van de aanwezigen bestond uit het dameskoor Cantara; deze koorleden hebben in de viering hun muzikale bijdrage geleverd.
Na het ontbijt volgde een mooie viering, met dank aan het Pastorale Team.
Annemiek en Henny Diks

Trefwoord(en):

Kloosterweekend 2018 Catharinadal te OosterhoutKloosterweekend Augustinus 2018
Er zijn nog enkele kamers met douche en toilet beschikbaar voor het kloosterweekend van 9 t/m 11 maart in Catharinadal te Oosterhout.
Graag opgaven via E hannekeoomen@online.nl of T 06 48 194 254.

Mondiaal Centrum BredaAan de Augustinusparochie
Het thema ongedocumenteerden blijft actueel en is zeker van belang voor mensen die afhankelijk zijn van Bed, Bad en Brood en een goede begeleiding.
Daarom willen wij u vragen om deze uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over ongedocumenteerden op dinsdag 30 januari om 19.00 uur in het Mondiaal centrum deze week en evt volgende week in de nieuwsbrief op te nemen. Op deze avond zijn alle religies via raad van kerken en alle politieke partijen van Breda ook uitgenodigd.
De avond wordt georganiseerd door Annahuis, Vluchtelingenwerk, S.T.O.B. (Steunpunt Ongedocumenteerden Breda e.o.) en Mondiaal Centrum Breda.
Heel hartelijk dank voor verspreiding binnen uw geloofsgemeenschap.

Jan Hopman.
Mondiaal Centrum Breda.nl

Bijlage(s):
Trefwoord(en):

Programma Wijs of dwaas…‘’ is een gezamenlijk activiteitenprogramma van de Protestantse Gemeente Breda en de Augustinusparochie, geïnspireerd op het verhaal van de wijze en dwaze meisjes in Mattheüs 25. Wat houdt onze lampjes brandend, welke keuzes maken we, hoe kan de goede boodschap van Jezus ons inspireren? Elk halfjaar vijf bijeenkomsten met hetzelfde thema. Voor de eerste helft van 2018 is dat thema: ‘Verrassend groen!

Bijlage(s):
Trefwoord(en):

Vespers Kapel Maria Mater DeiZaterdag 27 januari, om 19.00 uur, bidden de zusters van de congregatie Allen voor Alles samen met ons de vespers in de kapel van Maria Mater Dei, Brabantlaan 5, Breda.
De apostel Paulus schrijft: zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen. De vespers wordt al eeuwen door de Kerk gebeden, en bestaat uit psalmen, het evangelie van de zondag en stille overweging. We stellen omwille van het roepingenpastoraat in het bisdom het Sacrament uit, en aanbidden.
Heel die vespers is dus een bijzondere intentie voor roepingen. We bidden dat God mensen roept die met ons mee willen doen in de parochie, of die ons willen voorgaan in geloof. Na het zingen van het Tantum Ergo volgt de zegen met het Sacrament.
Graag nodigen wij u uit met de zusters en met ons mee te bidden, te zingen en te mediteren.

Vormsel 2018Tot eind januari kunt u uw zoon/dochter aanmelden voor het vormsel op vrijdag 18 mei 2018.
Graag opgave via E hannekeoomen@online.nl of T 06 48 194 254.

Trefwoord(en):

Film SamsaraDonderdagavond 15 februari Michaëlkerk, 19:30 uur. Film Samsara

Inleiding door Marjeet Verbeek.

‘Wijs of dwaas…’ is een gezamenlijk activiteitenprogramma van de Protestantse Gemeente Breda en de Augustinusparochie, geïnspireerd op het verhaal van de wijze en dwaze meisjes in Mattheüs 25. Wat houdt onze lampjes brandend, welke keuzes maken we, hoe kan de goede boodschap van Jezus ons inspireren? Elk halfjaar vijf bijeenkomsten met hetzelfde thema. Voor de eerste helft van 2018 is dat thema: ‘Verrassend groen!’

Ron Fricke typeert zijn documentaire Samsara uit 2011 als ‘een non-verbale, geleide meditatie over de kringloop van geboorte, dood en wedergeboorte’. De film neemt ons mee van gedachtestroom naar gedachtestroom, waarbij het niet gaat om een oordeel, maar om het zien van de wereld in al zijn scheppende en vernietigende kracht. Je houdt er een gevoel aan over van het perpetuum mobile. Oftewel: van samsara. Als je daar rust in weet te vinden, dan is Frickes nieuwste beeldenstroom pure kunst waaraan je je kunt overgeven.

Bijlage(s):

500 jaar Annakapel bijeenkomst over de historie zondag 21 januari: historisch aspect; In verband met het 500 jarig bestaan van de Annakapel dit jaar, zal er op zondag 21 januari a.s. een lezing gehouden worden door dhr. Wim Joosen. De lezing zal gaan over de historische betekenis van onze Annakapel voor het gebied Heusdenhout gedurende die 500 jaar. Aan de hand van bijzondere beelden en foto's belooft het een interessante en geanimeerde bijeenkomst te worden. De lezing zal muzikaal opgeluisterd worden door organist Jos van Eijk en fluitiste Liesbeth Kruis! We sluiten af met een gezellig samenzijn. Het begint om 13.30 uur in de Annakapel. U bent van harte welkom! Verder data zijn - Maart: maatschappelijk aspect. Dit doen we samen met de basisscholen: een speciale lesbrief wordt voorbereid, een geocaching speurtocht in de buurt van de kapel, een kleurwedstrijd voor de kleintjes. Datum moet nog met de scholen worden afgesproken. - 27 mei: religieus aspect, met o.a. workshop gregoriaans zingen, aandacht voor Luther, mooie muziek. - 17 t/m 26 juli: noveen en feestelijke eucharistieviering op het feest van Moeder Anna op 26 juli. - 22 juli een fietstocht langs kapellen in de buurt. - 8 september: Feestelijke afsluiting van het jaar in het kader van Open Monumentendag: boekpresentatie en inleiding door Leo Fijen. Werkgroep 500 jaar Annakapel.

Bijbelcursus ‘Een reis door de Bijbel’Al 13 jaar zijn Bijbelboeken onderwerp van gesprek in onze Bijbelcursus.
Dit jaar staan de wijsheidsboeken centraal met het boek Spreuken, Prediker, Wijsheid, Wijsheid van Jezus Sirach en het Hooglied. In december besteden we aandacht aan de geboorteverhalen.,br> Wilt u meedoen? U kunt zich opgeven bij het parochiecentrum van de Michaelkern 076-5219087 en dat van de Willibrorduskern in Teteringen, 076-5713203. Of bij een van de begeleiders, Marga de Ridder 076-5146765 of Fer van Assche 076-5713387.
Kosten zijn 2 euro per avond, koffie/thee inbegrepen.
De bijeenkomsten zijn op de volgende data: dinsdagen 14 nov., 12 dec., 9 jan., 13 febr., 13 mrt., 10 apr. en 8 mei.
Ze worden gehouden van 20.00-22.00 uur in het parochiecentrum van de Michaelkerk aan het Hooghout.

Trefwoord(en):

Kopij / Aanmelden NieuwsbriefAanmelden / afmelden of een wijziging voor de nieuwsbrief s.v.p. rechtsboven in via de aanmeldknop op de home pagina van deze site

Of klikken op deze link
 
Voor vragen / opmerkingen of kopie voor de nieuwsbrief kunt u de mail versturen naar: marrydon@hotmail.com

Trefwoord(en):
Aanmelding nieuwsbrief
1. Kopieër de volgende regels net voor het afsluiten van de <⁄ head> tag.